Tema: Naturdebat: Hvordan skal den danske natur forvaltes?

Å i skov
Tema

Naturdebat: Hvordan skal den danske natur forvaltes?

Der er mange forskellige meninger om, hvilke hensyn der bør veje tungest i forvaltningen af den danske natur. Her har vi samlet debatindlæg om, hvordan naturforvaltningen bedst foregår.