Genbrug af alverdens fibre

Teknologi Tekstilbranchen skal være mere bæredygtige, og det kan de være ved fx at kunne re- eller upcycle tekstilaffald fra brugt tøj og boligtekstiler

Pallesenweb4212

Bakke af hampekomposit. I glassene anes hampebast i forskellige kvaliteter.

© Bodil E. Pallesen
Indblik

I disse år er der stærkt fokus på at genbruge eller upcycle affaldsmaterialer fra industrien. For virksomhederne handler det om at producere cirkulært, reducere klimaaftrykket og skabe økonomi i at kunne genbruge affald i den eksisterende produktion eller til nye produkter. Med andre ord producere mere bæredygtigt og samtidig medvirke til at udnytte ressourcerne optimalt.

Men fakta er jo, at de fleste brancher har store mængder affald, som ikke udnyttes, men ofte ender i forbrænding eller på deponi.

Særlig tekstilbranchen bliver punket for, at de skal være mere bæredygtige, og det kan de være ved fx at kunne re- eller upcycle tekstilaffald fra brugt tøj og boligtekstiler. Det vil betyde noget – ikke mindst for miljøet og klimaet.

Unik teknologi konverterer affald til nye produkter

Konvertering af fibre og affaldsfraktioner har været den stærke driver for virksomheden Convert A/S. Firmaet blev etableret i 2017 som et joint venture af Advance Global A/S – under Møllerup Group - samt Kvadrat A/S med baggrund i det udviklingsarbejde, der er pågået med udvikling af nye nonwoven produkter – ikke mindst i samarbejde med Teknologisk Institut.

Teknologisk Institut har arbejdet med udvikling af nonwoven produkter i mere end 20 år, både fra hamp, ålegræs, træ og diverse affaldsfibre og siden 2008 i samarbejde med Møllerup Group, herunder Convert.

Flemming Hynkemejer, som er direktør for Convert fortæller:

”Vi har specialiseret os i udvikling af fiberbaserede materialer og kompositter baseret på den patenterede CAFT teknologi (Carding Airlaid Fusion Technology), som vores søsterselskab Advance Nonwoven, Møllerup Group har udviklet. Teknologien transformerer naturfibre og andre fiberholdige biomasser til fibermåtter via en tør proces.”

Pallesenweb4213

Der produceres mere end 85.000 ton tekstilaffald i Danmark om året, så det er store mængder der skal håndteres. Her ses et ’Solid Textile Board’ fra Kvadrat-Really, fremstillet hos Convert i Thy af indsamlede tekstilressourcer.

© Bodil E. Pallesen

”Vi konverterer fiberråvarer fra hamp, ålegræs, tekstilaffald, træ mv. Vi er i stand til at oprive og neddele natur- og affaldsfibre og restmaterialer, og fremstille måtter i alle densiteter samt presse til 2D kompositter i stor skala, og vi er den eneste virksomhed af sin art i Danmark.”

”Det unikke ved CAFT-teknologien er, at den kan håndtere længere og mere uhomogene fibre end de hidtidige maks. 6 mm lange fibre, som den traditionelle air-laying-industri tidligere kunne håndtere. Man kan sige, at alle materialer, der kan granuleres og efterfølgende flyttes med luft, kan vi håndtere. Vores kunder er innovative virksomheder, der har fokus på bæredygtighed, cirkulært forretningskoncept og ønske om at opbygge nye markeder og udnytte restprodukter fra deres produktion eller udvikle nye bæredygtige produkter fra naturfibre.”

Tekstilaffald til design-kompositter

En af de store kommercielle succeser for Convert er fremstilling af måtter til møbler og akustikløsninger ud fra tekstilaffald i samarbejde med den af Kvadrat ejede virksomhed Really. Tekstilaffaldet i renset form ankommer til Convert og bliver neddelt på det store neddelingsanlæg, hvorved fibrene er klar til at formes til måtter.

Kvadrat-Really har i samarbejde med bl.a. Convert og Teknologisk Institut udviklet stærke og smukke biokompositter af upcyclet tekstilaffald til nye møbeldesign som reoler og borde, køkkenelementer osv. med Solid Textile Board og design akustikløsninger fx Acoustic Textile Felt FR.

Ca. 95 pct. af alle tekstiler kan recycles, men for øjeblikket upcycles kun 25 pct. af de 95 pct. på globalt plan. Med det in mente er svaret for Kvadrat-Really på dette presserende globale problem at upcycle udtjente tekstiler og skabe nye materialer, der udfordrer design- og arkitekturindustrien til at gentænke deres brug af ressourcer og til at designe deres produkter med en cirkulær økonomi for øje.

Det passer perfekt, at det er i Danmark denne konvertering af tekstilfibre kan ske med Converts unikke teknologi og mission, som forhåbentlig breder sig.

Really-produkterne baseret på genbrugstekstiler indgår i spændende designs i mange lande og viser, hvordan nye bæredygtige produkter har et stort markedspotentiale. Det bærende i konceptet er ikke mindst den cirkulære tankegang og ansvarlig produktion, hvor produkterne kan recycles igen og igen.

Produkterne markedsføres sammen med Kvadrats boligtekstiler, som er global aktør af design af boligtekstiler, hvilket skaber et unikt samarbejde mellem producenter, designere og udviklere.

Tæppeaffald upcyclet til nye produkter

Tæppebranchen genererer hvert år store affaldsmængder, qua godt 500 – 700 mio. kvadratmeter tæpper udskiftes årligt på europæisk plan. Efterspørgslen efter tæpper i EU nærmer sig næsten 1,8 mio. ton om året, mens omkring 1,6 mio. ton udgør affald på årsbasis, hvilket tyder på, at der er en lille vækst i den samlede tæppebeholdning i EU.

Dette var baggrunden for et MUDP-støttet projekt (Carpet Zero Waste, 2020-2022) med deltagelse af Egetæpper, Convert og Teknologisk Institut. Projektets overordnede mål er at reducere spild af affaldsmaterialer inden for tæppebranchen. Såvel fra den industrielle produktion som gennem take-back-systemer.

Hvis der er en pantordning, afgift eller skat på tekstilprodukter ved køb, er der incitament til at passe på råvaren og levere den i rengjort stand

Bodil E. Pallesen

Ege har en bæredygtighedsstrategi, som bl.a. går ud på at udnytte restfraktioner, at producere bæredygtigt, og at alle certificerede tæpper har opnået cradle2cradle certificering på GULD-niveau i 2025.

I projektet arbejdes der med at konvertere tæpperester såsom afskæring i produktionen til nye produkter som fx tæppeunderlag, akustik-løsninger og kompositter. Forsøgene med re- og upcycling af tæpperester har også som mål på sigt at skabe grundlag for at etablere take-back ordninger, således at tæppeaffald kan blive en ressource til nye produkter.

I projektet er det lykkedes at neddele såvel tæppefliser som brugte tæpper i ruller, sortere fraktionerne og efterfølgende fremstille måtter af tæppeaffaldet til brug i nye slutprodukter lige fra akustikløsninger som tæppeunderlag og kompositter. Ikke mindst tæppefliser, som ikke kan genbruges direkte i Eges` produktion, er interessante at konvertere til nye produkter, idet Ege kender indholdsstofferne i affaldsfraktionen og dermed ved, at produkterne overholder kravene til lovgivninger – fx indhold af brandhæmmere.

 Konceptet styrker den cirkulære produktion og giver mulighed for at nedbringe restfraktioner i Eges produktion, der vil kunne bruges igen og igen. Samtidig arbejder vi på at udnytte indsamlede tæpper og upcycle dem til nye produkter, fx ridebaneunderlag og vækstmedier.

Tekstilaffald er en ressource – ikke affald

Kan vi løse hele tekstilbranchens problem med tekstilaffald? Der produceres mere end 85.000 ton tekstilaffald i Danmark om året, så det er store mængder, der skal håndteres.

Flemming Hynkemejer mener, at vi i Danmark har store chancer for at kunne byde ind på den udfordring, ikke mindst i lyset af at man på Convert allerede har opbygget en kapacitet på 1-2 ton i timen, og dermed på årsbasis har kapacitet til at håndtere 8-10.000 ton pr. år med den nuværende produktionskapacitet til færdige kompositter.

Pallesenweb4214

Konceptet hos Convert med neddeling, formning af måtter og presning af kompositter fungerer og kan være løsningen på mange virksomheders udfordringer med at nedbringe deres affald. Her er tæppeaffald som tæppefliser, brugte tæpper og tæppeafskær forarbejdet til måtter på CAFT-anlægget. Nogle af måtterne presses til kompositter afhængig af, hvad formålet er.

© Bodil E. Pallesen

Men der skal også komme en gamechanger i form af en holdningsændring til, hvordan vi ser tekstilaffald. Flemming Hynkemejer fortsætter:

”Først og fremmest skal der gøres op med at tekstilaffald bliver anset som affald. Det er ikke affald, men en ressourceråvare. Forbrugeren skal rengøre sit udtjente tøj og andre tekstiler, inden de køres på genbrugsstationen, hvor der skal være sortering af tekstilaffaldet. Lige som vi kender det med dåser og flasker.”

”Hvis der er en pantordning, afgift eller skat på tekstilprodukter ved køb, som en art gate-fee vi kender med genbrugsflasker, er der incitament til at passe på råvaren og levere den i rengjort stand. Hermed vil der kunne frigøres ressourcer til at kunne aftage de store mængder, og de produkter, vi konverterer dem til, skal ikke dække hele forarbejdningsudgiften.”

Konceptet hos Convert med neddeling, formning af måtter gennem CAFT-teknologien fra Advance Nonwoven, og presning af kompositter fungerer og kan være løsningen på mange virksomheders udfordringer med at nedbringe deres affald.

Det, at det er løftet op i storskala hos Convert A/S i Thy, giver store muligheder for industrien. Dernæst gælder det om, at re- og upcyclede produkter kommer ud på markedet, og forbrugeren prioriterer de nye bæredygtige produkter med mindre klimaaftryk.

Her har samspillet mellem innovative virksomheder, udviklere, designere og slutbrugere en stor rolle.