Nr. 4

Teknologi

Teknologi til morgendagens produktion

Denne udgave af Momentum+ går i dybden med fremtidens teknologisk baserede produktion set i lyset af de fremskridt, teknologierne kan bidrage med: effektivitet, præcision, overblik, hukommelse, færre pesticider, jordkvalitet og måske også gevinster som øget bæredygtighed, større biodiversitet og klimagasreduktioner. Det er teknologier som satellitter, droner, førerløse landbrugs¬maskiner, kunstig intelligens og metoder til behandling af biomasse til energi, protein, foder eller gødning. Hvor og hvordan kan vi hente gevinsterne ved morgendagens produktion?

Artikler i magasinet