Nr. 3

Klima

Fødevarer i grøn omstilling

Med temamagasinet sæt¬ter JA fokus på proteiner og energi, som er to af de områder i fødevareproduktionen, hvor vi ser et klart potentiale for at bidrage med reduk¬tioner i klimagasser, og hvor Danmark kan gå forrest med en lokal – og måske global – plan for klimakampen. Vi har udfordret forfatterne på et element fra Klimaloven: Et væsentligt benspænd for den grønne omstil-ling er lovens rammer. Vi har derfor bedt forfatterne om at forholde sig til tidsfristerne og sætte dem i relation til deres faglige budskab.

Artikler i magasinet