Nr. 4

Landbrug

Conservation Agriculture – morgendagens jordbrug?

Der er mange gode grunde til at se på, om vi kan gøre noget anderledes i jordbrugsproduktionen. Landbrugets dyrkningsgrundlag er truet flere steder pga. faldende kulstofindhold i jorden – bl.a. med erosion til følge. Vejret forventes i fremtiden at blive mere ekstremt, og vi skal reducere vores CO2-udledninger voldsomt de næste årtier. Der er for lidt plads til biodiversitet - og særligt insekterne er i tilbagegang. Og så er landbrugets økonomi under pres. Måske kan driftsformen Conservation Agriculture være med til at løse nogle af alle disse udfordringer?

Artikler i magasinet