Nr. 3

Klima

Hvordan opfylder vi klimamålene?

Med dette tema sætter JA fokus på områderne natur, miljø og fødevarer - i klimaets tegn. Selvfølgelig er en effektiv klimaindsats meget kompleks, men vi agter ikke fra redaktionens side at fokusere på elbiler, vindmøller og solfangere mv. i dette temamagasin. Vi har i stedet valgt at sætte fokus på to hovedblokke i temaet: ”naturen kan selv” og ”mennesket skal selv". Temamagasinet er i øvrigt knyttet til JA's store årlige konference 2019 med samme overskrift.

Artikler i magasinet