Nr. 1

Invasive arter

Invasiv - udvikling eller invasion?

I det seneste århundrede har invasive arter været et kraftigt stigende problem nogle steder i verden. Det skyldes primært den stigende globale handel og udviklingen i menneskets rejsemønster. Men problemet bliver grebet meget forskelligt an alt efter, hvor du befinder dig. Artiklene i temamagasinet her rejser måske flere spørgsmål, end de giver svar, men vi har forsøgt at skærpe problemstillingerne og dermed måske skabe muligheden for en mere kvalificeret debat.

Artikler i magasinet