Tvivl om effekt af klimatiltag

Klima Danmark har sandsynligvis tillagt udtag af landbrugets lavbundsjorde for stor klimaeffekt. Det er i så fald anden regnefejl omkring udtagning af lavbundsjorder.

Lavbundsjorder © Colourbox
Kort nyt

Med finansloven 2020 blev der afsat to milliarder kroner frem mod 2030 til udtagning af de kulstofrige landsbrugsjorder, lavbundsjorder, for at bidrage til at reducere landbrugets udledning af drivhusgas. Det betyder, at der fremover tages cirka 1500 ha lavbundsjorder ud om året.

Men måske giver klimatiltaget ikke lige så stor gevinst, som politikerne havde håbet på, da de blev enige om at vedtage initiativet og afsætte pengene. Det skriver Altinget.

Ifølge mediet er det i et internt notat fra Miljø- og Fødevareministeriet, at der sås tvivl om, hvorvidt den såkaldte emissionsfaktor, der bruges til at udregne klimabelastningen fra jorderne, måske alligevel ikke er korrekt. Notatet bygger angiveligt på en beregning fra Aarhus Universitet, der blev leveret til Landbrugsstyrelsen i oktober.

”Der er lige nu usikkerhed om tallene, vi bruger til at beregne udtagningerne fra landbrugsjorde. Vi er i fuld gang med at undersøge, om den såkaldte emissionsfaktor, Danmark bruger til at udregne udledningerne fra landbrugsjorde, er for høj,” skriver Dan Jørgensen i et svar til mediet.

Han peger på, at tallet afhænger af fysiske forhold, som kulstofindhold, og hvor våd jorden er på meget store arealer.

Hvis den anvendte emissionsfaktor er forkert, vil det være den anden regnefejl, der er sket omkring beregning af lavbundsjorder.

Tidligere har en udregning fra Aarhus Universitet af det samlede areal af landet lavbundsjorder vist sig at være forkert, så de reelt dækker et markant større areal end hidtil antaget.