Trods landbrugspakke: kvælstofudledning er ikke faldet

Landbrug Landbrugspakken fra 2016 har ikke givet den ønskede reduktion i udledning af kvælstof, og det kommer den heller ikke til fremover, viser ny rapport.

Å og marker © Colourbox
Kort nyt

I slutningen af 2015 indgik den daværende Venstreregering en politisk aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative om en fødevare- og landbrugspakke.

Men tiltagene i pakken har endnu ikke vist resultater i form af en mindre udledning af kvælstof, og indsatserne i pakken er formentlig heller ikke nok til at nå det ønskede resultat i fremtiden, viser en ny rapport om kvælstofindsatserne fra kvælstofudvalget.

Rapporten kan ikke give et entydigt svar på, hvorfor der ikke er sket et fald i landbrugets udledning af kvælstof som forudsat i Fødevare- og Landbrugspakken.

”Det har været vigtigt for os, at kvælstofudvalget så grundigt på forudsætningerne bag Landbrugspakken. Vi har behov for at blive klogere på, hvorfor kvælstofudledningen ikke er faldet. Kvælstofudvalget har givet et bidrag til dette, men der er ikke et entydigt billede,” siger fødevareminister Mogens Jensen ifølge en pressemeddelelse.

Rapporten kan derimod mere entydigt konkludere, at der i Fødevare- og landbrugspakken er blevet overvurderet den effekt, som af nogle af de tiltagene vil have. Derfor mener udvalget. at det må forventes, at der fortsat ikke vil være tilstrækkeligt med fremdrift i de kollektive virkemidler til at leve op til målsætningerne.

”I efteråret besluttede vi at skrue op for kvælstofindsatsen i 2020. Det er jeg glad for, fordi det nu står klart, at flere af tiltagene i den tidligere regerings landbrugspakke ikke leverer den effekt, de skal. Når vi for eksempel ser på de kollektive virkemidler, kan vi se, at der et hul i forhold til de forudsætninger, den tidligere regering lagde til grund. Vi er langt fra at nå vores målsætninger for vandmiljøet,” siger miljøminister Lea Wermelin ifølge pressemeddelelsen.

Miljø- og Fødevareministeriet oplyser, at kvælstofudvalgets rapport nu vil blive drøftet med landbrugs- og miljøorganisationerne i Blåt Fremdriftsforum, hvor blandt andre Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund er med, for at få belyst kvælstofindsatsen.