Tang kan være fremtidens brændstof

Klima Et projekt på Teknologisk Institut vil gøre tang til fremtidens klimavenlige brændstof. De første test viser gode resultater.

Tang © Colourbox
Kort nyt

Teknologisk Institut vil gøre tangbaseret bioethanol til fremtidens klimavenlige brændstof.

Tangbaseret bioethanol har mange fordele: Tang er en af de få råvarer, der ikke lægger beslag på værdifuldt landbrugsareal, der ellers kunne være brugt til at dyrke fødevarer og foder. Samtidig kræver tang hverken vanding eller gødning, og det er en af de hurtigst voksende arter, som vokser udelukkende ved fotosyntese, skriver instituttet.

”Tager man desuden i betragtning, at mere end halvdelen af tørstoffet i tang indeholder fermenterbare sukkerarter, der kan omdannes til bioethanol, har tang stort potentiale til at blive fremtidens alternativ til fossil benzin,” fortæller Anne-Belinda Bjerre, forretningsleder på Teknologisk Institut.

Indtil videre er det dog for ressourcekrævende og dyrt at anvende som et reelt alternativ til fossilt brændstof. Projekt MacroFuels med Teknologisk Institut i spidsen har i de seneste tre år derfor arbejdet på at gøre tangbenzin konkurrencedygtig ved at nedbringe omkostningerne og optimere processer.

”Vi har firdoblet mængden af høstklar tangbiomasse ved at dyrke tang på begge sider af et tekstil på åbent hav. Her bidrager tangen også til at minimere forurening fra fiskeopdræt og absorberer CO2 fra atmosfæren. Derudover har vi optimeret metoderne til udvinding af sukkerpolymeren laminarin, som vi har vist, kan omsættes effektivt til bioethanol i litermål,” siger Anne-Belinda Bjerre ifølge instituttet.

Netop tangens høje indhold af laminarin er det, som gør tangen til en egnet energikilde. Ved hjælp af enzymer opløses laminarinen på ganske få timer til forgærbart glukose, der momentant fermenteres til bioethanol, som efter destillation kan bruges som brændstof til blandt andet biler.

Tager man i betragtning, at tang er en ikke-fossil energikilde, udleder tang-ethanolen betydeligt mindre CO2. En af fordelene ved at bruge tangbenzin er også, at det kan blandes i almindelig benzin og anvendes i biler allerede i dag med en performance på niveau med det brændstof, vi kender fra tankstationen.

Tangbenzin lyder måske som et fremtidsfænomen, men den første tank med tang-ethanol er allerede blevet testet som brænd- stof på Teknologisk Institut. Testen viser, at tangbenzinen performer på niveau med almindelig benzin.