Stor interesse for multifunktionel jordfordeling

Landbrug Landbrugsstyrelsen har fået ansøgninger om mere end dobbelte antal ha til ordningen om multifunktionel jordfordeling i forhold til, hvor meget den nye ordning har økonomi til.

Marker © Colourbox
Kort nyt

Fredag den 15. maj lukkede første ansøgningsrunde for multifunktionel jordfordeling hos Landbrugsstyrelsen.

Styrelsen har modtaget syv ansøgninger fordelt over hele landet om jordfordeling af i alt 4500 ha. Det er en overansøgning på mere end det dobbelte af de ca. 2000 ha, som der er økonomi til at omfordele i første ansøgningsrunde.

”Vi har modtaget ansøgninger med forslag til projekter, som både kan give ny bynær skov, beskytte vores grundvand og skabe mere natur. Nu går vi i gang med at behandle ansøgningerne og forventer, at ansøgerne kan få svar i juli,” siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Palle Graversgaard ifølge styrelsen.

Overansøgningen betyder, at det er de projekter, der opnår den højeste pointscore, som ender med at få fri jordfordeling. I vurderingen vil der blandt andet blive lagt vægt på, i hvor høj grad projekterne bidrager til øget natur og biodiversitet, rent drikkevand og en reduktion af drivhusgasser.

Formålet med multifunktionel jordfordeling er at sammentænke hensynet til natur, vandmiljø, klima, landbrug og det lokale friluftsliv. Det kan for eksempel ske ved at genslynge vandløb og rejse skov på lavtliggende marker, som er svære at dyrke.

Landmændene, som afstår deres jord for at skabe plads til naturen, kan i stedet blive tilbudt at købe attraktiv landbrugsjord i nærheden af deres ejendom. Derudover får landmændene også tilbud om at omlægge deres marker, så deres jord kan samles om driftsbygningerne.

”Der er store perspektiver i multifunktionel jordfordeling, fordi der tænkes i helhedsløsninger, som gavner mange forskellige interesser på én gang. Vi slår ikke bare en, to eller tre fluer med et smæk, men en hel sværm. Jeg ser derfor frem til, at Landbrugsstyrelsen igen til efteråret modtager flere gode ansøgninger om hjælp til at gennemføre multifunktionel jordfordeling,” siger Palle Graversgaard.

De projekter, der ikke får samtykke i denne runde, kan søge om multifunktionel jordfordeling igen, når næste ansøgningsrunde åbner 15. september. Fra 2020-2022 er der sammenlagt afsat 150 millioner kroner til multifunktionel jordfordeling, som uddeles gennem to årlige ansøgningsrunder.