Raps skal få køer til at udlede mindre metan

Landbrug Mere fedt i foderet kan reducere køers udledning af metan. Et nyt projekt vil derfor udvikle udstyr, der kan gøre rapsfrø nemme at bruge i kvægfoder.

Køer spiser © Shutterstock
Kort nyt

Rapsfrø kan lette køernes klimaaftryk, og derfor vil et nyt projekt under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram udvikle udstyr, der kan gøre det enkelt at bruge de fedtholdige frø i køernes foder, skriver Miljøstyrelsen.

”Vi tror, der kan komme lovkrav om, hvor meget fedt, man skal fodre med af hensyn til klimaet. Det er nemlig ind til videre det eneste tiltag, forskerne har peget på, som med sikkerhed kan reducere metanproduktionen,” siger projektleder Nicolaj Ingemann Nielsen fra SEGES ifølge styrelsen. Udover SEGES er Skiold, Moderne Kornbehandling, Arla Foods og Vestjyllands Andel med i projektet.  

”Hvis der kommer et lovkrav, er det en fordel at være forberedt og have den viden og det udstyr til rådighed, som er nødvendigt for at bruge rapsfrø til køer,” siger han.

”Det er ikke ny viden, at rapsfrø er en udmærket kilde til både protein og fedt. Der er bare ikke ret mange, som bruger raps, fordi det er besværligt.”

For at rapsfrøene ikke bare skal glide ufordøjede gennem koens fire maver, skal de knuses. Det gør nogle landmænd allerede, men det mølleriudstyr, man har til rådighed, fungerer ikke optimalt.

Udfordringerne er for eksempel, at valsen stopper til med fedt fra de olieholdige frø. Der er også for mange frø, som ikke bliver knust, og det kræver en god silo at opbevare dem tørt og snegl til at flytte dem.

Projektet vil afprøve fodring med rapsfrø i otte-ti forskellige besætninger med hver 200-800 køer, både økologiske og konventionelle bedrifter. Det kræver formentlig op til to kg raps pr. dag pr. ko for at det har effekt på produktionen af metan i køens vom.

Projektet undersøger, om foderoptagelsen bliver påvirket, og sammenholder det med, hvor meget mælk der bliver leveret til mejeriet og målt i ydelseskontrollen. På den måde vil der tegne sig et klart billede af, hvordan køerne reagerer på så høj en andel af rapsfrø i foderet.