Projekt skal gøre planter mindre afhængige af pesticider

Planter Et treårigt projekt skal undersøge, hvordan forbruget af pesticider kan mindskes i planteavlen gennem forebyggelse og større brug af it-systemer.

Mark med kål © Colourbox
Kort nyt

Tre professionelle planteavlere er blevet udvalgt til Miljøstyrelsens projekt, hvor de skal bruge principperne for integreret plantebeskyttelse – også kaldet IPM-principper –til at gøre planter mere uafhængige af pesticider, skriver Miljøstyrelsen.

SEGES har vundet kontrakten på projektet. Formålet er gøre planteavlen mindre afhængig af brugen af pesticider, fx ved mere fokus på forebyggelse af forekomsten af ukrudt og skadevoldere og dermed mindske risici og påvirkninger fra pesticider på mennesker og miljø.

Der er især fokus på sædskiftet i projektet. Det har det stor betydning, hvilke afgrøder der etableres efter hinanden på marken i forhold til at nedsætte mængden af ukrudt. Der er også fokus på at bruge alle de IT-værktøjer, der findes, når der skal tages beslutning om, hvorvidt og hvornår der skal sprøjtes mod en sygdom eller et skadedyr.

Til det treårige projekt vil der være tilknyttet en gruppe af rådgivere, forskere og teknikfolk til hver planteavlsbedrift. Gruppen skal stille deres viden til rådighed og på den måde hjælpe planteavlerne med at beslutte, hvordan IPM-principperne skal indgå i planen for, hvad der skal ændres for at gøre planteavlen mindre afhængig af pesticider.

Projektet skal munde ud i resultater, som andre planteavlsbedrifter og deres konsulenter kan bruge og få glæde af.

”Vi er spændte på, hvad der kommer ud af det. Det er glædeligt, at planteavlerne ønsker at være på forkant og lære noget nyt,” siger Eja Lund, som er Miljøstyrelsens projektleder.

De tre planteavlere har meldt sig til projektet og er valgt ud blandt 11 interesserede bedrifter.