Nyuddannet? Pas på: Stress lurer i det første job

Arbejdsmiljø Mange unge medarbejdere ser ud til at gå ned med stress efter få år på arbejdsmarkedet. Årsagen er formentlig, at overgangen mellem det beskyttede miljø på studiet og virkeligheden, der møder nystartede medarbejdere i første job, er for stor, mener eksperter.

Studerende

Noget tyder på, at de unge tager præstationskulturen fra studiet med over i deres første job, og det kan give dem stress, vurderer eksperter.

© Mai Sinius
Feature

Hver tredje nye studerende på landets universiteter føler sig ’meget stresset’ et halvt år inde i uddannelsen, viser en undersøgelse, som Danmarks Evalueringsinstitut gennemførte i 2019.

Og flere andre undersøgelser har de senere år også peget på, at det ser ud til, at de studerende har et stadigt stigende stressniveau.

Når de unge kommer ud på arbejdsmarkedet, forsvinder de imidlertid ud af statistikkerne, og derfor er der endnu ikke tal i Danmark, der endeligt kan be- eller afkræfte de kraftige indikationer, der er på, at en uforholdsmæssig stor del af de nyuddannede efter et par år i det første job går ned med stress.

Projekt undersøger stress blandt unge

En af dem, der i mange år har forsket i unges mentale trivsel og aktuelt er i gang med at belyse de unges første par år af karrieren, er forsker på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Trine Nøhr Winding. Hun står i spidsen for projektet Vestliv, hvor forskere fra klinikken i Herning og Aalborg Universitet har fulgt ca. 7000 unge fra Vestjylland, der blev født i 1983 og 1989, og som i dag er henholdsvis 37 og 31 år. På den måde vil forskerne snart kunne konkludere på et videnskabeligt grundlag, hvordan det går de første år på arbejdsmarkedet.

”Det er interessant at finde ud af, om de unge slæber præstationskulturen fra uddannelserne med ind på arbejdsmarkedet, for det er jo den, de kender. De højtuddannede unge tror naturligt nok, at de redskaber, som virkede i forhold til at score 12 i gymnasiet og på universitetet, også virker på arbejdsmarkedet. Men der bliver de slemt skuffet, og det fører til, at for mange bliver ramt af stress,” siger Trine Nøhr Winding.

I de fleste tilfælde er det først langt senere i forløbet, når det er lige ved at gå galt eller måske er gået galt, at kolleger og ledere opdager, at en ung medarbejder er røget ud over en kanten.

Flemming Bo Petersen,
forhandlingskonsulent i JA

Der er nemlig meget stor forskel på, hvordan man får succes på uddannelsen, og hvordan man bedst manifesterer sig selv på sin første arbejdsplads, hvor man begynder nederst i hierarkiet. Det er to vidt forskellige verdener, og det har det altid været, mener Trine Nøhr Winding.

”Det nye er, at mange unge i dag føler sig så presset i gymnasiet og på universiteterne, at de allerede der bærer rundt på stresssymptomer. Jo før de erkender, at det er en helt anden disciplin at begå sig på en arbejdsplads end opgaveløsning på universitet, jo bedre,” siger hun og forklarer uddybende:

”Den nye udfordring, som de dygtigste af de studerende aldrig har mødt før, er at stå i en situation, hvor de ikke ved, hvad de skal gribe og gøre i. De ved ikke, hvad forventningen er, og de tror instinktivt, den er et 12-tal. Der bliver de afhængige af at blive hjulpet på vej af erfarne kolleger. Meget ofte med helt simple ting, det tager et øjeblik at få afklaret, men kun hvis man ikke er bange for at spørge. For at kunne handle på sin hjælpeløshed, skal man først gøre op med idéen om at være perfekt,” siger Trine Nøhr Winding.

Projekt Vestliv vil også vise, om der er forskelle mellem kønnene i de første år i jobbet.

”Vi kan allerede se, at der er flere kvinder end mænd, der går ned med stress under uddannelse og i de første år af karrieren. Men det bliver interessant at finde ud af, om kvinder og mænd reagerer forskelligt i overgangen fra skoleliv til arbejdsliv,” siger Trine Nøhr Winding.

Skru ned for ambitionerne

Forhandlingskonsulent for JA Flemming Bo Petersen har stor erfaring med at hjælpe stressramte videre i karrieren, og han oplever, at vi i dag ser en helt anden form for stress end tidligere. For 20 år siden var de stressramte medarbejdere, som havde arbejdet hårdt i mange år og pludselig ikke kunne længere. I dag optræder stress i højere grad tidligt i karrieren og har i stedet at gøre med forandringer, diffuse krav og uklare roller, vurderer han.

”Det er ikke min opfattelse, at vi har at gøre med en stressepidemi blandt unge, men vi skal også se problemerne i øjnene, og det står mere og mere klart, at den måde, man har skåret ’fedtlaget’ væk fra de offentlige arbejdspladser, forstærker presset på de unge, og coronakrisen kan yderligere forstærke det pres. Der mangler trygge rammer med reserver af muskler og ressourcer, så man kan undgå, at stresssituationer får dominoeffekter. Den første falder, så ryger den næste nemmere, og pludselig har du hele afdelinger, som kører på halv kraft. Det fører til, at alle bliver på arbejdet, når de skulle være gået hjem, hvilket lægger et for tidligt pres på unge medarbejdere,” siger Flemming Bo Petersen.

”Der er ikke nogen enkel løsning på nutidens stressorer, men hvis vi fik gjort overgangen fra det beskyttede studereværksted til første job mindre dramatisk, så ville meget være vundet,” siger han.

De højtuddannede unge tror naturligt nok, at de redskaber, som virkede i forhold til at score 12 i gymnasiet og på universitetet, også virker på arbejdsmarkedet. Men der bliver de slemt skuffet.

Trine Nøhr Winding,
forsker på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning

Det handler om, at de unge ikke skal se deres første job som endnu et 12-tals-projekt:

”Det er helt afgørende for de unges oplevelse i de første år på arbejdsmarkedet, at de hurtigt forstår, at det kan være helt fint, hvis man kun akkurat ’består’ de første par opgaver på arbejdet. Der er jo ingen, der forventer af en nyansat, at man går ind og er stjernen sammen med ældre erfarne medarbejdere. Omvendt er teamet ofte godt tilfreds med at se, at en ung ambitiøs medarbejder ser ud til at kunne arbejde som en hest. Det gør jo livet nemmere for kollegerne,” siger han.

Derfor skal vi have lært de unge at være meget pragmatiske i forhold til den måde, de bruger deres ressourcer i starten af karrieren, mener Flemming Bo Petersen.

”Det er grænseoverskridende for mange at skrue lidt ned for stjerneambitionen, når man sidder i sit første job. I hele uddannelsesforløbet har man været styret af idealer om at præstere, så det handler om at forstå det nye farvand, man svømmer i, hvor det fx er rigtig vigtigt, at man tager sig tid til at få en relation til de erfarne medarbejdere, som helt gelinde kan hjælpe én på vej. De unge når bedst i mål, hvis de er i stand til at kigge op fra deres egen arbejdsopgave og orientere sig udad i teamet, hvilket er det modsatte af det, de har lært på uddannelserne,” siger Flemming Bo Petersen.

Og problematikken handler langt fra kun om de berømte 12-tals-piger, pointerer forhandlingskonsulenten:

”Der er også en anden gruppe, der på uddannelserne har ligget i den anden ende af karakterskalaen, og som er hæmmet af den form for præstationsangst, der ikke handler om at være stjernen, men om overhovedet at kunne hænge på. Tilhører man den gruppe, har man levet i mange år med en følelse af kun lige at have fat i kanten med neglene. De knæk, man får undervejs på uddannelserne, følger med videre ind i det første job, hvis man ikke kommer ud på den anden side af dem. Her kan det være rigtig godt at få øje på, at det nu er en helt anden situation, man står i, som reelt tilbyder en ny chance for at slå til – bare man stille og roligt, et skridt ad gangen, går i lære,” forklarer Flemming Bo Petersen.

Vejen frem er ikke at pakke de unge ind i vat i uddannelsessystemerne, for så bliver overgangen blot endnu sværere. I stedet skal de tidligere introduceres for arbejdsmarkedets logik, mener Flemming Bo Petersen.

Og så skal erfarne medarbejdere også blive bedre til at se, hvordan de unge kolleger har det, så en stressbelastning kan tages i opløbet.

”I de fleste tilfælde er det først langt senere i forløbet, når det er lige ved at gå galt eller måske er gået galt, at kolleger og ledere opdager, at en ung medarbejder er røget ud over en kanten,” forklarer Flemming Bo Petersen.