Ny rapport: flere danske arter er truet

Biodiversitet Den danske Rødliste er blevet opdateret, og udviklingen viser overordnet, at de danske arter er blevet mere truet de seneste 10 år.

Svirreflue © Colourbox
Kort nyt

Gennem de seneste seks år har mere end 20 artseksperter vurderet 12.000 danske plante-, dyre- og svampearters risiko for at uddø i den danske natur.

Efter analyse af de nye vurderinger, kan forskerne konkludere en lille, men dog statistisk signifikant tilbagegang for de danske arter samlet set – de er generelt blevet lidt mere truet, end de var sidste gang, de blev vurderet i forbindelse med Rødliste 2010. Det skriver Aarhus Universitet.

Rødliste 2019 omfatter karplanter, svampe, mosser, laver, fugle, pattedyr, fisk, padder, krybdyr, sommerfugle, bier, guldsmede, græshopper, døgnfluer, vårfluer, slørvinger, adskillige grupper af biller, græshopper, svirrefluer og edderkopper.

Flere af artsgrupperne er nye på rødlisten, fx mosser, døgnfluer, vårfluer og slørvinger, mens andre nu rummer alle arter i gruppen. Sidstnævnte er fx tilfældet for bier, hvor det tidligere var kun humlebierne, der var med på listen, og for fisk, hvor listen tidligere kun havde ferskvandsfisk med.

Bladt truede og næsten truede arter er 2,5 procent af dem i fremgang, mens lidt over 15 procent vurderes at være i tilbagegang, mens omkring 11 procent er stabile. Forskerne kender ikke trenden for resten af arterne.

Især artsgrupper som laver, padder, fugle, krybdyr, mosser, torbister, pattedyr, svampe, dagsommerfugle og bier har forholdsvist store andele af rødlistede arter,

Dykker man ned i de enkelte artsgrupper, ser man en signifikant stigning i truede arter af karplanter, fugle, svirrefluer og snudebiller.

Men der er også gode nyheder: Artsgrupper som vandtæger, fisk, natsommerfugle og guldsmede har omvendt ret små andele af rødlistede arter – for guldsmede er der et signifikant fald i truede arter.