Ny rapport: Biogas kan erstatte naturgas

Biogas har potentiale til at erstatte hele det danske naturgasforbrug, viser rapport fra SDU. Desuden er der et stort uudnyttet potentiale for biogas baseret på husdyrgødning.

Halm

Halm er en af de ting, der kan bruges til at øge tørstoffet i husdyrgødningen, som har et stort uudnyttet potentiale i forhold til produktionen af biogas, ifølge en ny rapport.

© Colourbox

De danske biogasanlæg kan levere biogas nok til at dække det fremtidige behov for grøn gas. Det viser en ny rapport, som Syddansk Universitet har udarbejdet for Energistyrelsen, skriver brancheorganisationen Biogasbranchen i en pressemeddelelse.

Samlet viser rapporten et potentiale på 94 petajoule biogas, hvilket svarer til det nuværende naturgasforbrug.

Rapporten viser samtidig et stort uudnyttet potentiale for biogas baseret på husdyrgødning, der giver et særligt højt bidrag til at nå målene på klimaområdet. Det har den udfordring, at et stort vandindhold i gylle kræver, at der iblandes mere tørre biomasser.

På de store fælles biogasanlæg bruges restprodukter fra fødevareindustrien samt kildesorteret husholdningsaffald. De mindre gårdbiogasanlæg løser til en vis grad problemet ved at supplere gyllen med energiafgrøder.

Rapporten peger på, at der er et stort fremtidigt potentiale i at anvende halm og græs til at øge tørstoffet i husdyrgødningen, men også at det kræver en markant udvikling af biogasteknologien.

”Selvom der i branchen arbejdes hårdt for at udvikle nye løsninger og teknologier, så er halm en både dyr og besværlig råvare. Meget få af de eksisterende biogasanlæg er indrettet til at håndtere halm og græs, hvorfor det ikke er en hverken teknisk eller økonomisk let løsning at erstatte energiafgrøderne med disse biomasser,” siger Henrik Høegh ifølge pressemeddelelsen.

Han forventer, de fremtidige biogaskoncepter blive udviklet til at håndtere husdyrgødning, halm og græs.