Ny plan skal fjerne bæverproblemer

Skovbrug Den ellers uddøde bæver kom tilbage til den danske natur i slutningen af 1990’erne, men siden da har den gode intention om at genintroducere en hjemhørende art udviklet sig til problemer for flere lodsejere. Derfor sender Miljøstyrelsen nu en ny forvaltningsplan i høring.

Bæver © Colourbox
Kort nyt

Oversvømmelser og fældede træer. Det er to store problemer, som bævere skaber for især jyske lodsejere.

Bæveren var ellers uddød i Danmark for ca. 2500 år siden, men i 1999 blev arten genindført, da 18 bævere blev sat ud i Flynderå-systemet i Vestjylland, og den bestand er nu vokset til 240-270 ifølge en ny vurdering fra DCE på Aarhus Universitet. I Nordsjælland blev der i 2009-2011 udsat 23 bævere, og den bestand består i dag af 40 bævere. ⁠⠀

Årsagen til, at bæveren blev sat ud i den danske natur igen, er, at det pelsede dyr regnes for en økologisk nøgleart, der er med til at skabe nye levesteder for andre dyr og planter og derved gavne biodiversiteten.

Ved at rydde ud i krat og gnave træer ned for at bygge dæmninger skaber bæveren nye vådområder, lysninger og dødt ved, der giver plads til, at insekter, fugle, padder og en masse andre arter kan trives. Samtidig kan bæverne være med til at tilbageholde regnvand i små åer og dermed begrænse oversvømmelser i byerne nedstrøms ved store åer.

⁠Men bæverne har altså også bragt noget andet med sig: dæmninger i vandløb, der skaber oversvømmelser, og massevis af fældede træer hos utilfredse lodsejere.

Derfor vil Miljøstyrelsen nu erstatte den nuværende forvaltningsplan, der blev til i 1998 forud for dyrenes udsættelse, med en ny forvaltningsplan for det fredede dyr, hvor der er fokus på tiltag, der kan fjerne konflikterne mellem bæverne og lodsejerne. Det skriver styrelsen på sin hjemmeside.

Forvaltningsplanen har indtil nu også omfattet fjernelse af dæmninger på de områder, hvor marker bliver oversvømmet, og opsætning af hegn for at beskytte beplantninger, men nu tilføjes også, at landmænd kan få grundbetaling vedr. arealer med særlige vilkår, selvom de almindelige støttebetingelser ikke er opfyldt.

Planen indeholder også en vejledning til kommunerne, der er vandløbsmyndigheder, om, at vandløbsvedligeholdelse til at sikre vandgennemstrømning skal ske med respekt for, at bæveren er beskyttet.

Beskyttelsen gør også, at der ikke indføres jagt på bæveren, men på længere sigt vil regulering i form af aflivning af enkeltindivider også kunne blive aktuelt. Miljøstyrelsens forventer, at bæveren i Vestjylland opnår gunstig bevaringsstatus senest ved den næste afrapportering til EU i 2025, og i takt med bestandsudviklingen vil det være muligt at anvende mere vidtgående forvaltningstiltag, som fx flytning eller aflivning.

Den nye forvaltningsplan er netop sendt i høring. Der er høringsfrist den 14. april, og forvaltningsplanen forventes at kunne træde i kraft den 1. juni.