Ny model afslører om landbrugsjord er for våd eller tør

Landbrug Forskere har skabt en model, der kan forudsige, om landmandens marker er for våde, tørre eller lige tilpas til at blive bearbejdet og klargjort til såning. Håbet er, at modellen kan øge udbyttet.

Mark med mudder © Colourbox
Kort nyt

Det kan have store konsekvenser for planteetablering og jordstruktur og give øget erosionsfølsomhed, hvis landmænd bearbejder jord, der ikke har den rigtige fugtighed.

Derfor er det vigtigt for landmændene at vide, hvorvidt jorden i markerne er for våd eller for tør til at bearbejde og gøre klar til nye afgrøder, og det har forskere fra blandt andet Aarhus Universitet udviklet en ny model til at hjælpe med, skriver universitetet.

Indtil nu har landmænd måttet bruge deres sunde fornuft og erfaring for at vurdere, hvornår markerne kan bearbejdes.

Den løsning fungerer ifølge professor Lars Munkholm fra Institut ved Agroøkologi på Aarhus Universitet godt for små landbrug, hvor hver landmand er i tæt kontakt med sine marker hele tiden, men sådanne forhold hører i høj grad fortiden til, fortæller han:

”Situationen er bare en anden i dag. Her har en landmand måske 1000 ha, som han skal dyrke. Det vil sige, at han måske har 40 hvedemarker, som ligger spredt langt fra hinanden. Det er ganske enkelt fysisk umuligt at have samme kontakt med markerne i dag, det ville være alt for tidskrævende,” fortæller Lars Munkholm ifølge Aarhus Universitet.

Sammen med andre forskere fra Danmark, Schweiz, Sverige, Norge og England og virksomheden Agro Intelligence ApS har han været med til at skabe en ny model, der vil kunne forudsige, hvorvidt markerne kan bearbejdes eller ikke.

Tidligere metoder til at fastslå, om jord kan bearbejdes, har brugt vandretentionskurver eller jordkonsistensprøver til at måle fugtigheden i jorden, men ifølge forskerne spiller de luftfyldte porer i jorden en endnu større rolle.  

”Vi har valgt at måle på mængden af luftfyldte porer i jorden. Luftfyldte porer er nemlig vigtige, hvis man vil lave en brydning på jorden, og det vil man gerne ved jordbearbejdning, hvor man vil have den til at smuldre og brydes op, og det kræver, at man har luft i jorden,” fortæller Lars Munkholm. 

Den nye model har fået navnet Soil Strength and Air Capacity (SSAC), og i den har forskerne fastsat grænseværdier for henholdsvis for våd og for tør jord.

Fx skal der være minimum 10 procent luftfyldte porer i jorden, ellers er den for våd at arbejde med, og man risikerer blot alt ælte jorden, ødelægge strukturen og køre fast.

Modellen kræver dog også kendskab til forskellige jordtyper, vejr og dræn i marken for at kunne fungere optimalt.

”Vi har taget ringprøver og lavet målinger på eksakte jordtyper, men skal man som landmand kunne bruge den, vil man være nødt til at lave en standard retentionskurve for de forskellige jordtyper, der kan findes på marken. Derudover skal der også inkluderes vejrdata og viden om drænforholdene. Når alt det er på plads, så vil modellen kunne forudsige, hvad vandindholdet på en given mark er, og hvorvidt det er sikkert at køre ud og bearbejde jorden,” siger Lars Munkholm.

Forskerne håber, at den nye model i fremtiden vil kunne hjælpe landmænd med at få mere tid og flere brugbare dage i marken og et øget udbytte i sidste ende. 

”Vi mener, at SSAC er en mere forsvarlig og pålidelige metode til at bestemme et passende vandindhold i forhold til bearbejdning af jorden end tidligere metoder,” fortæller Lars Munkholm.

Arbejdet med den nye model er en del af et større projekt ved navn Future Cropping, som afsluttes til sommer.