Næsten dobbelt så meget dødt træ i skovene som antaget

Biodiversitet En fejl i behandlingen af data for skovstatistikken 2018 har markant undervurderet mængden af det vigtige døde træ i de danske skove: Der er næsten dobbelt så meget dødt træ i skovene som først rapporteret. Dermed er mængden langsomt stigende hen over de seneste ti år.

Dødt ved © Mai Sinius
Kort nyt

Efter skovstatistikken 2018 blev udgivet, kritiserede forskere og organisationer især det niveau af dødt træ i skovene, som fremgik af rapporten.

Årsagen er, at det døde træ – især fra løvtræer – er af stor betydning for biodiversiteten. Men nu viser det sig, at der er næsten dobbelt så meget dødt træ i skovene, som rapporten i første omgang har vist.

Under en gennemgang af beregningerne bag opgørelsen af dødt ved i de danske skove mellem 2016-2018 har forskerne fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet opdaget en fejl i datahåndteringen, som har gjort, at mængden af dødt ved i skovene er blevet stærkt undervurderet.

Læs også: Skovforsker: Mindre dødt træ i de danske skove – men naturen har det ikke værre

Undervurderingen vedrører mængden af stående dødt ved. Fejlen har gjort, at kun det døde ved på skovbunden er blevet regnet med ved overførslen af data, mens størstedelen af de stående døde træer ikke er kommet med i beregningerne, der ligger til grund for Skovstatistikken.

Mængden af dødt ved var på den baggrund beregnet til at være faldet til 3,4 kubikmeter pr. ha skov, men det rigtige tal er i stedet 6,1 kubikmeter pr. ha, altså 80 procent højere, end den oprindelige Skovstatistik 2018 viste.

Dødt ved statiatik graf © Københavns Universitet

I stedet for et fald i mængderne af dødt ved som først rapporteret, er der i stedet tale om, at mængderne af dødt ved har fulgt en svagt stigende tendens igennem de seneste ti år, viser IGN's revurdering af dataene.

IGN vil på baggrund af regnefejlen udgive en revideret udgave af Skovstatistik 2018.