Tema: GMO

Minister vil klarlægge Danmarks holdning til GMO

GMO Der er igen kommet stort fokus på GMO, og derfor vil fødevareministeren nu undersøge holdningen til regulering af GMO-teknikker i Danmark.

Kornmark © Colourbox
Kort nyt

Regeringen har ikke endnu fastlagt sin holdning til, hvordan nye GMO-teknikker skal reguleres, men nu ønsker fødevareminister Mogens Jensen at klarlagt, hvordan Danmark forholder sig til emnet, skriver Altinget.

Derfor vil Miljø- og Fødevareministeriet gennemføre en høring med forskere og interessenter for miljø- og fødevareudvalget i løbet af foråret.

"Mit håb er selvfølgelig, at vi inden længe kan udforme en dansk forhandlingsposition sammen med Folketingets øvrige partier om reguleringen af de nye mutagenese-teknikker," skriver Mogens Jensen i et folketingssvar fra 10. januar ifølge mediet.

I sommer kom Etisk Råd med en ny udtalelse om GMO, som 15 ud af rådets 16 medlemmer står bag, hvor de skriver, at ”meget er sket, siden de genmodificerede organismer gjorde deres indtog i Europa for over 30 år siden, og Det Etiske Råd mener, tiden er inde til en helt ny GMO-debat.”

Rådet hæfter sig ved, at teknikkerne er blevet forbedret, og især har CRISPR-metoden muliggjort, at man langt enklere, hurtigere og mere præcist kan ændre gener uden at indsætte genmateriale fra andre arter og fx tænde og slukke for gener.

Desuden er der nu adgang til mere end 20 års forskning i risici som viser, at der ikke er videnskabelig evidens for, at GMO i sig selv er mere risikabel at anvende end konventionelle forædlingsteknikker.

Og måske vigtigst af alt kan GMO’er hjælpe med at løse nogle af de store udfordringer, verden står over for, såsom håndtering af klimaforandringer i forhold til afgrøder og de mange flere munde, der til stadig skal mættes i verden.

Rådet konkluderer på den baggrund, at det er etisk problematisk at afvise GMO-sorter, hvis de kan bidrage til at afbøde eller løse væsentlige problemer:

”Stadig mere taler for, at vi står i en situation, hvor der ikke er råd til at afvise noget tiltag, der kan bidrage til at forebygge eller begrænse følgevirkningerne af klimaforandringerne, med mindre der er gode grunde til at afvise disse tiltag. Rådet mener derfor, det er tid til en fornyet diskussion af GMO,” lyder det i udtalelsen.

En rundspørge, som JA Aktuelt har foretaget blandt forskere på området, grønne organisationer og virksomheder, viser desuden, at der er stor opbakning til Etisk Råds udmelding.

Der er dog en stor hæmsko i forhold til at gøre de nye teknikker tilgængelige: EU-lovgivningen er så stram, at flere nye og lovende forædlingsteknologier befinder sig i en juridisk gråzone, som reelt gør nye teknikker umulige at anvende.

Læs meget mere om GMO i JA Aktuelts tema om emnet.