Græs til foder skal skåne miljøet

Landbrug Der er fordele for både klima og miljø, hvis danske landmænd kan dyrke græs til proteinfoder til grise og fjerkræ. Nyt projekt skal gøre udvinding af protein fra græs til virkelighed.

Græs © Colourbox

Hvis dansk græs i fremtiden kan forvandles til proteinrigt fodertilskud til grise og fjerkræ, er der gevister at hente for både klima og miljø. Derfor skal et nyt projekt med nu rykke græsfoderproduktion fra forsøg til praksis.

”Græsprotein er fremtidens guldæg for dansk landbrug og for samfundet for der er ikke alene gevinster på marken og i stalden, men også for klimaet og miljøet. Vi vurderer, at flere marker med græs vil betyde mindre udledning af kvælstof, og CO2 fra landbruget og også et lavere forbrug af pesticider, så der er utroligt mange fordele ved at dyrke græs til proteinfoder. Derfor satser vi hårdt på at gøre græsprotein til en praktisk mulighed, og det nye projekt vil finde løsninger på en række udfordringer, pege på nye muligheder og dokumentere bæredygtigheden af græsproteinfoder,” siger Erik Fog, som er landskonsulent i SEGES, ifølge virksomheden.

Projektet skal dermed bidrage til, at dansk landbrug når sin vision om at være klimaneutralt i 2050. Desuden vil dansk produktion af græsprotein til dyrefoder bane vejen for, at landbruget kan skære ned på importen af soja-protein.

Opgaven er at finde de bedst egnede græssorter, der giver mest protein. Konkret testes 300 forskellige græs- og kløversorter, og herefter vælges 50 sorter ud. For disse skal det testes, hvor godt de fordøjes i dyrenes maver, og pressekagens værdi til biogasproduktion bliver også bestemt.

Samtidig skal der udvikles høstmaskiner og maskiner til at håndtere græsset på anlægget, så udbytte og kvalitet af det høstede græs giver det bedste udgangspunkt for proteinraffineringen.

Restprodukterne skal også udnyttes, og her vil der blive kigget på muligheden for at trække højværdistoffer ud, som har sundhedsfremmende effekter over for indvoldsparasitter.

Parterne i projektet er Landbrug & Fødevarer SEGES, DLF Seeds, Aarhus Universitet Institut for Husdyrvidenskab, Kverneland Group, Kerteminde A/S, MaksiGrass, Vinderup Maskinforretning, Maskinstation Martin Børsting, Aarhus Universitet Ingeniørvidenskab, Aalborg Universitet Institut for Kemi og Bioviden-skab, Københavns Universitet Institut for Veterinær- og husdyrvidenskab, Syddansk Universitet Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi samt Vestjyllands Andel.