Tema: Pesticider

Fejl i årevis: Vandværker har fået ulovlige dispensationer til at overskride grænseværdier

Grundvand Siden 2013 har danske vandværker fået ulovlige dispensationer til at overskride grænseværdier for pesticider og nedbrydningsprodukter. ”Dybt kritisabelt,” siger miljøministeren, der nu sætter en undersøgelse af sagsbehandlingen i Miljøstyrelsen i gang.

Vask med vandstråle © Shutterstock
Nyhed

Ved udgangen af 2012 udløb muligheden for at give dispensationer til at overskride kravværdier for blandt andet pesticider og deres nedbrydningsprodukter i EU’s drikkevandsdirektiv.

Men en fejl i sagsbehandlingen i forbindelse med implementering af EU's drikkevandsdirektiv i Miljøstyrelsen har ført til, at kommunerne gennem syv år alligevel har givet en lang række dispensationer til de danske vandværker, uden det var det var muligt efter EU’s regler på området. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Konkret er der tale om, at Miljøstyrelsen ikke har reageret på gentagne udmeldinger fra EU-kommissionen om, at unionens medlemslande efter 2012 ikke længere kunne gøre brug af en generel adgang til at give vandværkerne dispensationer til at overskride grænseværdier. EU-Kommissionen har på flere møder, hvor Miljøstyrelsen har deltaget, forklaret, hvordan reglerne i drikkevandsdirektivet skal forstås, og den viden er ikke blevet bragt videre.

Derfor er der lige nu 12 gældende dispensationer, som ikke overholder EU-reglerne, viser en foreløbig gennemgang. 

”Der skal være tillid til, at krav til beskyttelsen af drikkevandet bliver overholdt. Derfor er det dybt kritisabelt, at Miljøstyrelsen i årevis har overhørt indvendinger fra EU-Kommissionen,” siger miljøminister Lea Wermelin om sagen.

”Mit udgangspunkt er, at ulovlige dispensationer bør stoppes. De dispensationer, der stadig er gældende, skal nu gennemgås af kommunerne, så der bliver set på de retlige muligheder. Og så skal der selvfølgelig ryddes op de danske regler med det samme,” siger hun.

Ministeriet understreger dog, at der ikke har været en sundsrisiko forbundet med at sende vandet til forbrugerne. Styrelsen for Patientsikkerhed har foretaget en vurdering af hvert enkelt stof, der er dispenseret for, og der kan ikke gives en dispensation, hvis der er sundhedsrisici forbundet med det.

I kølvandet på fejlen har miljøministeren nu iværksat en undersøgelse af sagen.

”Det er ubegribeligt for mig, hvordan den her praksis har kunnet fortsætte i så mange år, uden at Miljøstyrelsen har gjort departementet og skiftende ministre opmærksom på det. Særligt når Miljøstyrelsen har kendt til reglerne, og når det kommer lige efter en stor rigsrevisionssag i slutningen af sidste år i forhold til dispensationer til brug af pesticider i landbruget. Derfor har jeg bedt om, at Kammeradvokaten kulegraver hele drikkevandsområdet, så vi får sagen gennemgået af øjne udefra. Derudover skal Miljøstyrelsen selvfølgelig forklare sig,” siger Lea Wermelin.

Miljøstyrelsen skal desuden redegøre for, hvordan der bliver rettet op på fejlen, og tage kontakt til de kommuner, der i dag har dispensationer, som falder uden for EU-reglerne. Kommunerne bliver samtidig orienteret om, at de ikke må give nye dispensationer i strid med EU-reglerne.

Miljø- og Fødevareministeriet skal i øvrigt hurtigst muligt afklare den juridiske ramme for reglerne i EU’s drikkevandsdirektiv omkring dispensationer, herunder status for gældende dispensationer. Samtidig igangsættes en ekstern revision af, om de danske regler på drikkevandsområdet er korrekt implementeret i forhold til EU-lovgivningen, herunder i forhold til dispensationerne.