Danske planter skal forhindre tørketab for milliarder

Planter Tørken i 2018 kostede danske landmænd ca. fire milliarder kroner. Derfor vil danske forædlingsfirmaer og universiteter udvikle nye plantesorter, der kan producere mere udbytte under tørke.

Spirende hvede © Shutterstock
Kort nyt

I fem ud af de seneste seks år har landmænd i Europa oplevet forårstørke, der har givet tab i milliardklassen, og klimamodeller viser, at det er en tendens, der vil fortsætte fremover.

Derfor er Københavns Universitet, Aarhus Universitet, og Aalborg Universitet nu gået sammen med forædlingsvirksomhederne DLF Seeds, Nordic Seed, Sejet Planteforædling og Danespo om et nyt projekt, der skal udvikle nye hvede-, græs- og kartoffelsorter, som kan producere op til 10 procent mere udbytte end traditionelle sorter under forårs- og sommertørke. Det skriver Innovationsfonden i en pressemeddelelse.

Resultatet skal opnås ved at udstyre afgrøder med dybere rødder. Efter en forårstørke er der stadig vand i jorden, men det ligger dybt nede. Hvis man kan udvikle sorter, der kan nå det, kan det sikres, at de kan fortsætte deres vækst længere tid end normalt, når tørken sætter ind.

De samme sorter vil med al sandsynlighed også kunne mindske udvaskning af kvælstof til søer og vandløb i efteråret, fordi større og dybere rodnet vil optage mere af stoffet, så der være mindre til overs, der kan blive skyllet ud med efterårets regn.

 Partnerne i projektet har i fællesskab udviklet et avanceret rodscreeningsanlæg, hvor op til 600 forædlingslinjer kan udsættes for tørkestress. Dermed kan man udvælge de linjer, som udvikler dybe rødder under tørke. Rødderne bliver filmet med multispektrale kameraer gennem plexiglasrør, der strækker sig ned til tre meters dybde.

Linjerne testes også i marken, hvor deres udvikling over jorden observeres af droner.

Kunstig intelligens skal analysere billederne fra dronerne og finde genetiske mønstre, der kan forudsige en ny sorts tørketolerance ud fra en DNA-test. De genetisk mest lovende linjer kan udvælges til rod- og markforsøg.