”Bæredygtighed er sund forretning”

Landbrug Bæredygtighed er en forudsætning for at skabe udvikling, der holder, og er en del af fremtidens landbrug, som kan være med til at skabe merværdi, skriver økologichef hos SEGES Kirsten Holst i indlægget her.

Spire på mark

Jordfrugtbarhed er et af de områder, som der sættes i fokus, når der arbejdes med bæredygtighed. Hvis der skal leveres stabile udbytter, så klimaaftrykket reduceres, skal det ske i samarbejde med jorden og dens evne til aflede vand, holde på fugt og give den bedste næring, skriver økologichef hos SEGES Kirsten Holst.

© Colourbox
Indblik

Jeg er overbevist om, at når man skal udvikle, så skal det gøres med et blik for helheden, så man ikke kun optimerer blindt på enkelte områder.

Hvis man skal skabe udvikling som holder, så skal det være bæredygtigt. Det betyder efter min opfattelse, at man ikke kan optimere kun med øje for fx klima eller økonomi. Skal det være noget, som holder, skal det gøres helhedsorienteret med øje for såvel økonomi som den sociale bundlinje og ikke mindst miljødelen, hvorunder klima og biodiversitet hører.

Det fokus på at agere bæredygtigt ses såvel i måden, vi lever på, som hvordan der produceres, og også når der er tale om, hvordan vi investerer og arbejder med kapital. Der skal være et afkast, men afkastet skal ikke udelukkende måles i kroner. Det skal også måles i, hvordan investeringen præsterer bæredygtigt.

Det kan måles på mange måder, men udgangspunktet er ofte FN’s bæredygtighedsmål. De skal omsættes i konkrete tiltag, og det er det, som er det fagligt spændende: at vise konkret arbejde med bæredygtighed.

Ønsket om at kunne udvikle sig helhedsorienteret er stigende. Det gælder også på landbrugsbedrifter. Hos SEGES Økologi Innovation har vi som følge af det ønske i de seneste fem år arbejdet med at udarbejde og afprøve et bæredygtighedsprogram kaldet RISE (Response-Inducing Sustainability Evaluation).

RISE er ikke et certificeringsværktøj, men et analyse- og udviklingsværktøj, som er internationalt anerkendt i arbejdet med bæredygtighed. Programmet er udviklet i Schweiz og benyttes i dag i mere end 50 lande. Der er indtil videre lavet godt 400 analyser på danske landbrugsbedrifter, hovedparten økologiske, men der er også konventionelle bedrifter, som efterspørger analysen og efterfølgende handlingsplan.

RISE leverer nemlig ikke kun en analyse af bæredygtigheden, men mindst lige så vigtigt bliver der sammen med landmanden lavet en udviklingsplan, hvor tiltagene er lagt, så de er med til at udvikle bedriften med fokus på bæredygtighed.

RISE-spindelvævet, som giver et overblik over bedriftens status på bæredygtighed, og hvor der kan sættes ind med forbedringer i handlingsplanerne.

Selve RISE-analysen er baseret på data fra bedriften. Dataene bliver omsat til en bæredygtighedsscore i spindelvævets ti temaer som illustreret i figuren. Det giver landmanden et overblik og mulighed for at dykke ned i de bagvedliggende tal, hvis der er ønske om og behov for det. Som opsamling på analysen udarbejdes der en udviklingsplan for det videre arbejde med bæredygtighed på bedriften.

Arbejdet med bæredygtighed kan være meget kompliceret. Men med RISE har vi oplevet, at det bliver konkret for landmændene i stedet for noget højtflyvende. De får et klart billede af, hvor de allerede gør det godt, og hvor der kan tages fat for at gøre det bedre. Derfor giver det et klart mål at arbejde efter.

Den gode forretning i bæredygtigheden

Ét er at arbejde med bæredygtighed på bedriften. Noget helt andet er at få en forretning ud af bæredygtigheden. Det kan blive nødvendigt at kunne vise, hvad den enkelte bedrift gør for at være bæredygtig – altså hvordan man skåner naturen, øger dyrevelfærden, mindsker udvaskning, arbejder for lavere klimagasemissioner osv. Med en synliggørelse af bæredygtigheden på bedriften vil det på sigt være muligt at skabe merværdi af produkterne.

Men det vil kræve en indsats at sikre, at merværdien bliver en reelt højere pris for de økologiske produkter frem for blot en license to produce. Vi skal netop bruge brandingen til at arbejde med license to sale. Værdikæderne stiller krav til landbrugsvirksomhederne, når de skal købe råvarerne, fx nye klimakrav. Vejen til at synliggøre bæredygtigheden kan således bruges i afsætningen af bedrifternes produkter.

Vi har indledt et samarbejde med de første virksomheder, som vil bruge RISE-analyserne og handlingsplanerne som en del af brandet for deres produkter. Nogle vil arbejde med storytelling, mens andre overvejer at lave en certificering ovenpå RISE-analysen for at bevise den bæredygtige udvikling.

Der er også interesse fra den finansielle sektor. Her taler vi om lincense to borrow. Finanssektoren har allerede grønne obligationer, som kun kan lånes ud til økologer og virksomheder, der arbejde med bæredygtighed. Der kommer fælles EU-bæredygtighedsregler for finanssektoren, når de skal udlåne i fremtiden.

Hvis man via RISE-analyser og udviklingsplaner kan vise, at bedrifterne leverer på bæredygtigheden og endda har en udviklingsplan for at gøre det bedre, så har vi måske et redskab, som kan bruges til at dokumentere, at de penge, der er investeret i landbrugene, arbejder for bæredygtigheden. Det er et brand, som den finansielle sektor kan bruge.

Hvad det kan bringe, glæder vi os til at komme videre med. For det giver mening at arbejde med bæredygtighed, i særdeleshed på den lange bane, som kommer i spil, når man arbejder med jord, landbrug og investeringer. Var det lige en win-win-win? Tja – lad os tales ved om det.