45 millioner kroner til at plante ny skov

Skovbrug Masser af ny skov er på vej i Danmark. Landbrugsstyrelsen har fordelt 45 mio. kroner mellem 248 lodsejere, som er klar til at plante ny skov på deres private jord.

Skov med grønne bøgetræer © Colourbox
Kort nyt

Snart bliver Danmark lidt grønnere: 248 private lodsejere har fået i alt 45 millioner kroner i tilskud til at plante ny skov på privat jord, skriver Landbrugsstyrelsen på sin hjemmeside.

Puljen var oprindeligt på 35 millioner, men som en del af den nye aftale om kvælstofindsatsen i 2020 blev der tilført 15 millioner kroner ekstra til ordningen. Af de ekstra midler, som blev sat af til puljen, blev 10 millioner kroner fordelt.

”Der har været stor interesse for at få tilskud til at plante ny skov i år – derfor er vi glade for, at vi også kan give over 90 procent af alle ansøgere et ja til tilskud. Vi fik ekstra penge i år, så endnu flere lodsejere kan komme i gang med at plante ny skov. I år har alle, der opfylder kravene og er støtteberettigede, fået tilsagn,” siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen, Mette Hyldebrandt-Larsen, ifølge styrelsen.

Landbrugsstyrelsen modtog 279 ansøgninger til privat skovrejsning i 2019. 25 har fået afslag, da de ikke lever op til kriterierne for støtte. Enkelte andre får først svar i løbet af de kommende to uger, fordi styrelsen afventer høringssvar fra lodsejeren.

I 2018 fik 184 ansøgere tilsagn til privat skovrejsning. Det er muligt at søge om tilskud til privat skovrejsning igen den 1. juli 2020, hvor ansøgningsrunden åbner.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100 procent finansieret af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og/eller indre farvande på privatejede landbrugsarealer.