Undersøgelse: Landbruget overholder regler om medicinrester i fødevarer

Fødevaresikkerhed Kun i fem tilfælde blev der sidste år fundet medicinrester i danske fødevarer, som overskrider grænseværdierne.

Køer på græs © Colourbox
Kort nyt

En ny opgørelse fra Fødevarestyrelsen viser, at der er styr på brug af medicin i fødevareproduktionen i det danske landbrug.

Fødevarestyrelsen undersøgte sidste år 12.000 prøver for medicinrester, og kun i fem prøver blev der fundet overskridelser af EU's grænseværdier for tilladte lægemidler, og der blev ikke fundet rester af forbudte stoffer.

For at undgå medicinrester i fødevarerne stiller EU mange krav til landmandens brug af medicin til dyr, der skal sendes til slagtning eller som leverer æg, mælk eller honning. I forlængelse af det holder Fødevarestyrelsen øje med forekomsten af medicinrester via stikprøver på kød, mælk og æg m.m. på slagterier og i besætninger for at sikre, at der ikke findes rester af ulovlig medicin eller ulovlige mængder.

Fx undersøges fødevarerne for rester af bl.a. antibiotika, smertestillende stoffer og en række forbudte stoffer og hormoner, som kan have en ydelsesfremmende effekt.

Ved fund af ulovlige rester følger styrelsen op med besætningsbesøg for at afklare og afhjælpe årsagen. To af overskridelserne i 2018 blev fundet i slagtede svin, som begge blev fulgt op af veterinærenheden. I begge tilfælde blev der givet indskærpelse.

Der blev også fundet salicylsyre i to forskellige mælkeprøver. Overskridelserne formodes at komme fra en form for kontaminering på ejendommen.

Styrelsen fandt også rester af et fodertilsætningsstof i et æg, som skyldtes en fejlhåndtering på fodervirksomheden.