Regnefejl undervurderer udslip fra lavbundsjorder

Klima Landbrugsstyrelsen har opdaget en regnefejl i en opgørelse fra Aarhus Universitet af, hvor mange ha lavbundsjorder der findes i Danmark. Dermed er landbrugets udledning af drivhusgasser formentlig markant højere end antaget, siger professor, der dog samtidig mener, at fejlen ikke får stor betydning for landbruget.

Lavbundsjord © Colourbox
Kort nyt

63.000 ha. Så stort et areal med danske lavbundsjorder er forsvundet fra en opgørelse udarbejdet af Aarhus Universitet på grund af en regnefejl.

Regnefejlen er blevet opdaget af Landbrugsstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, skriver Politiken. Og det betyder, at udslippet af drivhusgasser fra landbruget har været undervurderet i årevis:

”Det gode er, at fejlen er blevet opdaget. Det dårlige er, at landbrugets udledning af drivhusgasser med al sandsynlighed er markant højere end hidtil antaget,” siger professor Jørgen E. Olesen, der er konstitueret leder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, til avisen.

Til Altinget forklarer professoren, at fejlen er opstået, da der på universitetet blev udført en kortlægning af de organiske jorder for omkring syv år siden. I en tabel blev arealer med lavbundsjorder opgjort efter, hvor mange ha der er i kategorier opdelt efter indhold af organisk kulstof. Der var en kategori med mere end 12 procent organisk kulstof som det højeste niveau, men så blev der tilføjet en kategori, der hed mere end 6 procent, hvor der burde have stået 6-12 procent i stedet.

Da de personer, der skulle opgøre nationale tal, kiggede på tabellen, antog de, at kategorien med mere end 6 procent dækkede alle jorderne opefter – det vil sige også jorderne i kategorien med over 12 procent. Så de trak arealet med mere end 12 procent kulstof fra arealet med mellem 6 og 12 procent. Og det gav altså 108.000 ha i stedet for de korrekte 171.000.

Jørgen E. Olesen mener dog ikke, at springet er slemt for landbruget.

"Jeg tror ikke, det er så alvorligt igen,” siger han til Altinget med henvisning til, det ikke regnes ind i vores forpligtelse i forhold til EU, hvor der kun indgår metan og lattergas og ikke det såkaldte LULUCF-bidrag, der er tale om her, som dækker over udledninger og optag af kulstof og udledninger af andre drivhusgasser.

”Det, som det i virkeligheden betyder, er, at der er et betydeligt større areal, der skal udtages, hvis vi skal reducere udledningerne fra disse jorder. Det betyder, at der skal afsættes et større landbrugsareal til noget natur, og det skal jo finansieres," siger Jørgen E. Olesen ifølge mediet. 

Regnefejlen er røget fra opgørelsen over i andre rapporter, og derfor har Aarhus Universitet måttet kigge på, hvor mange steder de har brugt forkerte tal, så det kan blive lavet om alle steder.

Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet, DCE, er ved at udregne det korrekte tal, som formentlig er lige på trapperne, oplyser Jørgen E. Olesen til Altinget.