Projekt skal fremme danske køkkenhaver til havs

Fødevareproduktion Der er stigende interesse for havkøkkenhaver langs de danske kyster. Projektet Havhøst skal sørge for, at flere blå haver med blåmuslinger, østers og tang opstår og bliver anlagt de bedste steder.

Havkøkkenhave med muslinger © NIRAS
Kort nyt

I Ebeltoft Vig er eneste synlige bevis for, at der sker noget særligt under havets overflade, de blå pontoner, som vugger stille i bølgerne.  

Nede under vandet ligger Havhaven – en maritim nyttehave, hvor der bliver dyrket tang, østers og muslinger til privat forbrug.

Havhaven Ebeltoft Vig er en del af fundamentet i Projekt Havhøst – et nyt projekt, der skal styrke samarbejdet mellem eksisterende maritime nyttehaver og sørge for, at der også kommer nye haver rundt omkring i Danmark, skriver den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS i en pressemeddelelse.

Der er i dag seks havkøkkenhaver placeret i Ebeltoft, Lemvig, Løgstør, Aalborg, Nykøbing Mors og Kerteminde.

NIRAS hjælper projekt Havhøst i forhold til mulige placeringer af nye havhaver i de danske kystzoner. Og der er flere ting, der skaltages hensyn til, når man skal finde de mest optimale steder, fortæller Per Andersen.

Han er seniorspecialist hos NIRAS, marinbiolog og arbejder med overvågning af de danske farvande muslingeindustri, havbrug og Miljøstyrelsen. Og så har han været med til at starte den første havhave i Ebeltoft Vig i 2012 og Fjord Haverne i Limfjorden.

”I vores site-selection laver vi en risikovurdering af fødevaresikkerheden ved at screene for giftige alger og algetoksiner i muslinger fra stedet. Samtidig tager vi højde for mikrobielle forureninger fra fx spildevand. Hvis der er tale om beskyttede områder, skal der også laves en miljøvurdering,” siger Per Andersen ifølge pressemeddelelsen.

NIRAS rådgiver bl.a. kommuner og havneselskaber i kystzoneprojekter og yder støtte til foreninger i forbindelse med fx foreningsopstart, indhentning af tilladelser og dialog med kommuner.