Tema: Pesticider

Pesticidrest frikendt for skadevirkning

Pesticider Ny undersøgelse viser, at chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke skader arveanlæggene, som myndighederne ellers frygtede. Derfor justerer Miljøstyrelsen nu grænseværdien.

Drikkevand i glas © Colourbox
Kort nyt

Der er ikke en særlig sundhedsrisiko ved pesticidnedbrydningsproduktet chlorothalonil-amidsulfonsyre.

En ny undersøgelse af stoffet udført af kontraktlaboratorier for producenten Syngenta viser, at chlorothalonil-amidsulfonsyre ikke giver skader på arveanlæggene, skriver Miljøstyrelsen. 

Efter fund af stoffet i drikkevand i foråret havde myndighederne ellers frygtet, at stoffet var skadeligt, fordi en sundhedsmæssig vurdering viste, at det ned til en grænseværdi på 0,01 mikrogram/liter ikke kunne afvises, at stoffet kunne skade arveanlæggene, og at det dermed ville være sundhedsmæssigt problematisk at indtage vandet.

På den baggrund informerede Miljøstyrelsen i april 2019 alle landets kommuner om, at drikkevand hurtigst muligt skulle testes for chlorothalonil-amidsulfonsyre, og der blev iværksat flere undersøgelser for at bekræfte eller afkræfte, om stoffet var sundhedsfarligt.

Nu foreligger resultatet: chlorothalonil-amidsulfonsyre er mindre farligt end først antaget. Og på den baggrund er det ikke længere nødvendigt at fastholde det særligt lave kvalitetskrav på 0,01 µg/L.

DTU Fødevareinstituttet har nu opdateret den sundhedsmæssig vurdering af chlorothalonil-amidsulfonsyre, og Miljøministeriet ændrer snarest muligt drikkevandsbekendtgørelsen, så kvalitetskravet for stoffet hæves fra 0,01 mikrogram/liter til det generelle krav for pesticider på 0,1 mikrogram/liter.

Det vil fortsat være et krav, at vandforsyningerne skal kontrollere for stoffet.