Naturen har ikke fået det bedre siden 2013

Biodiversitet Danmarks rapportering til EU-Kommissionen om status for EU-beskyttede naturtyper og arter viser, at naturen er i krise: tilstanden er ikke blevet bedre siden seneste rapportering til EU i 2013.

Natur Middelfart © Colourbox
Kort nyt

Den 6-årige rapportering til EU-Kommissionen om status for EU-beskyttede naturtyper og arter viser, at der lige som i 2013 er naturtyper og arter, som er i ugunstig bevaringsstatus. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet.

”Den nedslående sandhed er, at naturen og de truede arter herhjemme ikke har fået det bedre siden 2013, hvor Danmark sidst gav en status til EU på, hvordan blandt andet vores heder, søer og moser har det. Det understreger, at vi står i en naturkrise, som vi er nødt til at handle på,” siger miljøminister Lea Wermelin.

”Regeringen vil give naturen og miljøet et markant løft med blandt andet større sammenhængende naturarealer og mere urørt skov. Og så har det været vigtigt for mig, at vi med rapporteringen følger anbefalingerne fra Aarhus Universitet,” siger hun.

På baggrund af rådgivning fra og metodevalg fastlagt af Aarhus Universitet rapporterer Danmark for omkring 80 EU-habitatarter, herunder insekter, pattedyr, fisk mv. Desuden rapporteres for 60 forskellige EU-naturtyper, fx heder, søer, moser, skove og stenrev.

Der er stor forskel på de metoder, forskellige lande anvender. Miljø- og Fødevareministeriet vil iværksætte en nærmere analyse af de forskellige landes metodevalg med henblik på at sikre bedre sammenligning mellem lande i fremtiden.