Ministerium søger ideer til ny naturpakke

Biodiversitet Regeringen har netop skudt arbejdet omkring en ny natur- og biodiversitetspakke i gang og efterspørger nu forslag til indholdet fra alle organisationer og andre med interesse for natur og biodiversitet.

Natur efterår © Mai Sinius
Kort nyt

Mandag den 4. november deltog statsminister Mette Frederiksen (S) og miljøminister Lea Wermelin (S) sammen med mere end 50 aktører i et opstartsmøde, der var startskuddet til arbejdet med den natur- og biodiversitetspakke, som regeringen og støttepartierne har aftalt i deres fælles forståelsespapir.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet bliver der i den videre proces lagt vægt på, at udviklingen af en natur- og biodiversitetspakke skal ske i samarbejde med alle de mange aktører, der interesserer sig for natur og biodiversitet.

”Naturen går på globalt plan tilbage med en hidtil uset hast. Mange arter er truet og i fare for at forsvinde. Det gælder globalt, i Europa og i Danmark. Vi står ikke alene i en klimakrise. Vi står også i en naturkrise - og naturen har brug for vores hjælp,” lyder baggrunden for arbejdet på ministeriets hjemmeside.

”Danmark skal også fremover have en rig og mangfoldig natur. Der skal være alt fra urørte skove med krogede, gamle træer til åbne overdrev med sjældne orkidéer og våde enge med et rigt og mangfoldigt fugleliv,” skriver ministeriet.

”Vi skal have alle gode idéer og forslag i spil.”

Derfor inviterer ministeriet alle organisationer og andre med interesse for natur og biodiversitet til at give et bud på, hvad der skal gøres, for at biodiversiteten får bedre vilkår.

Forslag til Miljø- og Fødevareministeriet kan indsendes ved at bruge en formular på ministeriets hjemmeside. Der er det også muligt at vedhæfte et bilag, der beskriver forslaget i dybden, samt indsende økonomiske vurderinger, billeder og links til videoer.

Forslagsstillere også til at medsende et skøn over de omkostninger og forslag til finansiering.

Alle de indsendte forslag bliver offentliggjort på ministeriets hjemmeside, hvor de er tilgængelig for alle. Regeringen vil desuden tage alle indsendte forslag med i forberedelsen af den nye natur- og biodiversitetspakke – blandt andet på et kommende Naturens Topmøde, hvor materialet vil danne grundlag for fælles drøftelser.  

Frist for at indsende forslag er ved midnat den 31 december 2019.