App hjælper trivslen i Naturstyrelsen

Arbejdsmiljø Fortæl en app på din telefon, hvordan du har det, og få et fælles sprog for trivsel på din arbejdsplads, lyder tilbuddet fra firmaet Worklife Barometer. Naturstyrelsens hovedkontor benytter værktøjet og sætter fokus på trivslen.

Mobil © Colourbox
Feature

Udflytning af statslige arbejdspladser, nye kollegaer og nye opgaver satte medarbejderne i Naturstyrelsen under pres, da Naturstyrelsen i 2016-2017 etablerede nyt hovedkontor i Randbøl ved Vejle. Hovedkontoret beskæftiger i dag omkring 100 medarbejdere – heraf mange forstkandidater.

”Det var en turbulent tid med stor usikkerhed om vores job, og hvor i landet de forskellige jobfunktionerne kom til at ligge. Selv efter vi var etableret i Randbøl, var mange af os usikre på opgaverne, idet der kun var ganske få kollegaer tilbage, som kendte fagområderne og rutinerne. De erfarne stod med et kæmpe ansvar, og de mange nye følte sig magtesløse,” fortæller forstkandidat Andreas Bjerre Scheffel, som er tillidsmand og selv valgte at flytte fra Vestsjælland til Randbøl i 2016.

Nyt tiltag skal forbedre trivslen

Trivslen var lav, og arbejdsmiljøet var præget af stress, så direktionen var derfor lydhør, da Naturstyrelsens enhed 'Driftscenteret' på Randbøl foreslog at prøve Howdy – en app, hvor alle medarbejdere hver anden uge fortæller, hvordan de har det.

Driftscentret med 15-20 medarbejdere havde et par år tidligere oplevet mange stressrelaterede langtidssygemeldinger, som blev en ond cirkel, idet de kom til at belaste kollegaerne yderligere, og i den forbindelse blev skovrideren, der er lederen af Driftscenteret, opmærksom på Howdy og høstede gode erfaringer med værktøjet.

Ifølge Worklife Barometer, der står bag appen, føler mere end hver tredje dansker i alderen 30-49 år sig stresset mindst en gang om ugen. Mere end hver tiende danskere i samme alder føler sig stresset på daglig basis. Og selvom stress har været et meget omtalt emne de seneste mange år, er stress-relaterede sygemeldinger et voksende problem.

Derfor er samtalen om stress lige så relevant nu – hvis ikke mere, skriver Worklife Barometer på sin hjemmeside om baggrunden for Howdy-appen. I arbejdet med at forebygge stress og understøtte den gode trivsel på arbejdspladsen skelner Worklife Barometer mellem tre betegnelser: trivsel, mistrivsel og stressbelastning. Trivsel er, når du gør ting, der gør dig glad og giver dig energi, når du sover roligt og vågner op frisk og udhvilet. Mistrivsel kan forekomme i korte perioder, og det er der i sig selv ikke noget faretruende ved. Over tid kan mistrivsel, uanset om det er i privat- eller arbejdslivet, udvikle sig til en decideret stressbelastning.

Med Howdy er det meningen, at arbejdspladsen kan konstatere, om en medarbejder mistrives eller i negativ udvikling, så der kan iværksættes handlinger, inden den pågældende rammes af stress. I appen svarer medarbejderne på spørgsmål, der ifølge Worklife Barometer er udviklet på baggrund af sparring med erhvervspsykologer og psykometrikere og den videnskabelige spørgeramme WHO-5.

”Hver enkelt medarbejder skal hver 14. dag via en app på telefonen eller på PC’en angive, hvordan man trives med hensyn til humør, afslapning, søvn, motivation og energi. Indtastningen vægtes på baggrund af dansk forskning, og som kvittering får hver enkelt medarbejder en trivselkurve over de seneste tre måneder og en angivelse af, om man ligger i det røde, gule eller grønne felt,” forklarerAndreas Bjerre Scheffel og fortsætter:

”Ligger man i det røde felt, bliver man ringet op af en psykolog fra Worklife Barometer. Hvis ens trivsel falder drastisk ved en måling, kan man vælge at få et opkald fra en psykolog. Samtalen med psykologen kan omhandle både private og arbejdsrelaterede problemer som trykker trivslen.”

Howdy statistik  Andreas
Sådan ser en af Andreas Bjerre Scheffels perioder med trivselsmåling ud i appen 'Howdy'.
© Anette Eckholdt

Den nærmeste ledelse får også tilsendt en månedsstatus, men den er over den gennemsnitlige trivsel for hele kontoret. Da ordningen er anonym og 100 procent frivillig, vil den enkelte medarbejder aldrig blive kontaktet af ledelsen. Ledelsen kan kun se den samlede trivsel og udvikling i kontoret og informeres også om, hvor mange medarbejdere har været i kontakt med en psykolog den seneste måned.

Ikke alle deltager

”Selvom der er fuld anonymitet, og Howdy blev lanceret som et frivilligt tilbud med en kraftig opfordring om at deltage, var det desværre kun 70 procent af kollegerne, som tilmeldte sig, og af dem er det kun mellem 70 og  80 procent, som jævnligt svarer på spørgsmålene. Det gør det lidt vanskeligt at bruge tid på at tale om trivselsopgørelser og analysere udviklingen på vores kontormøder.”

”Der er ikke lavet statistik over, om det er unge eller ældre, mænd eller kvinder, HK'ere eller AC'ere, som vælger Howdy fra, men personligt tror jeg, at det er dem, der enten har det supergodt, eller dem, der har det skidt,” lyder vurderingen fra Andreas Bjerre Scheffel.

Han ved med sikkerhed, at hans egen afdeling ligger og hele tiden har ligget i det grønne område, som signalerer god trivsel. Selvom det er HR-afdelingen, som varetager

opgaven med Howdy, ved han fra arbejdet i arbejdsmiljøgruppen, at der hver måned er kolleger i Randbøl, som er i kontakt med en psykolog. Han ved også, at der forekommer sæsonudsving i trivslen, som muligvis kan tilskrives arbejdspres op til fx årsskiftet og i forbindelse med politiske sager, som der er mange af i Miljø- og Fødevareministeriet.

”Personligt oplever jeg Howdy som et godt værktøj til at give en indikation af, hvordan jeg har det på arbejde og på hjemmefronten. Men det er et værktøj, og det må ikke stå alene. Når vi ved, hvordan den samlede trivsel er på arbejdspladsen, og hvordan udviklingen er over tid, bør vi også analysere årsagerne til ændringer og handle på dem – og netop lidt mere handling fra ledelsen er nok det, jeg savner,” understreger Andreas Bjerre Scheffel.

Der har helt fra det tidspunkt, hvor Naturstyrelsen begyndte at bruge appen, været planlagt en evaluering af ordningen efter et års tid samt en vurdering af, om den skal udbredes til hele styrelsen. Det arbejde ser Andreas Bjerre Scheffel frem til, og på baggrund af egne erfaringer og dem, han hører i kantinen, ser han gerne, at Howdy fortsætter. Men ordningen skal selvfølgelig give mening for den enkelte medarbejder og også bruges af ledelsen, for at det kan forsvares at bruge en kr. om dagen pr. medarbejder på ordningen.