Stop op midt i hverdagen

Stress Det er når, vi sidder i et møde, skriver en mail, har en konflikt eller skal tåle langvarige rutineopgaver, at mindfulness virkelig kan gøre en positiv forskel, siger mindfulness instruktør Bo Heimann.

Skyer Og Blå Himmel © Colourbox
Feature

Der var gået en lang historie forud, da mindfulness omkring årtusindeskiftet holdt sit indtog i det danske erhvervsliv.

Først var der den rigtig lange historie - mindfulness 1.0 kunne man kalde den. Den fandt sted i klostre i det fjerne østen i flere tusinde år, uden at nogen vesterlænding vidste noget om det. De buddhistiske munke mediterede for at erkende virkelighedens natur.

2.0 versionen af mindfulness opstod i sidste halvdel af forrige århundrede, da man i vesten begyndte at interessere sig for meditation og østens mystik. Det vakte stor opsigt, da lægen Kabat Zinn i 1979 grundlagde Stress Reduction Clinic ved University of Massachusetts  Medical School.

Han begyndte systematisk at dokumentere de positive effekter af meditationsteknikkerne, som han introducerede for patienter, der led af angst, depression og smerter.

Den videnskabelige dokumentation gjorde indtryk i erhvervslivet, hvor mindfulness 3.0 i løbet af 00erne vandt frem som udviklingsredskab til at blive en mere nærværende og effektiv leder.

I dag er vi klar til endnu et stort skift i perspektivet, mener MA i organisationspsykologi og mindfulness instruktør Bo Heimann.

"Den måde, man har anvendt teknikkerne i erhvervslivet, har i høj grad været som et individuelt instrument. Mediter, så bliver du mere effektiv, sover bedre om natten og tænker mere klart om dagen. Faren ved den tilgang er, at den kan lukke sig om sig selv, så det bliver den enkeltes projekt," siger han og fortsætter:

"Buddhistisk filosofi ser alt i et systemisk perspektiv. Alting hænger sammen, så hvis man ikke skaber en mindful kultur, så nytter det ikke noget, at den enkelte medarbejder har siddet derhjemme og mediteret om morgenen."

"Mindfulness 4.0 begynder, når man forlader meditationspuden og går ud i sin hverdag, hvor mennesker arbejder sammen. Det handler om åben, klar og kærlig interaktion," forklarer Bo Heimann.

Den blå himmel

"Oppe over skyerne er himlen altid blå", skrev Holger Drachmann. Det er essensen af, hvad mindfulness handler om, fortæller Bo Heimann:

"Der er både en klar blå himmel over os og inden i os. Nogle gange er den overskyet, andre gange er der spredte skyer, men vi er altid alle sammen den samme. Alligevel lader vi vores humør, overblik og evne til at se klart afhænge af, om der er skyer på himlen eller ej. Vi identificerer os med skyerne."

"Det er en grundlæggende fejltagelse, som har store konsekvenser for vores indre velbefindende. For når vi glemmer, at vi er større end det, der blot passerer forbi, så påvirker det ikke bare vores humør. Også vores opgaveløsning og vores samvær med andre mennesker svinger sammen med de positive og de negative tanker. »Jeg tænker, altså er jeg«, sagde Descartes i 1600-tallet. Den rationelle tanke har været fundamentet for, hvordan vi ser os selv i vesten lige siden," fortæller han.

Oppe over skyerne er himlen altid blå.

Holger Drachmann

"I vores kultur er vi ekstremt identificerede med vores tanker og ikke så meget med den bevidsthed, vores tanker optræder i. Det gør, at vi er på en konstant karruseltur op og ned med tankerne. Når vi bliver presset, så bliver vi dikteret af vaner og fight-flight responser. Det er er en brandslukningstilstand, som mindfulness er et fremragende redskab til at trække sig lidt på afstand af," siger Bo Heimann og uddyber:

"Psykologien kalder det meta-kognition. Det vil sige, vi er i stand til at observere og regulere vores tanker og følelser, imens vi tænker og føler. Det er den evne, der mere end nogen anden, adskiller mennesket fra dyr," siger han.

Sæt automatpiloten på pause

For buddhisterne er fysiske sansninger, fornemmelser og tanker noget forbipasserende, der optræder i bevidstheden. Når man i mindfulness træner sin opmærksomhed, er det en øvelse i at afkoble identifikationen med tankerne og i stedet hvile i bevidstheden.

Man noterer dét, der dukker op, og accepterer det. Meditationen er en træning i at forholde sig neutralt og accepterende til det hele fra et objektivt undersøgende sted.

Det er meget enkelt, men det betyder bare ikke, at det er helt nemt, for vores sind er på konstant jagt efter noget, der får os til at føle os godt tilpas.

"Mange tror, at mindfulness er en ophøjet, tilbagetrukket og spirituel tilstand. Men der er ikke noget mystisk på færde, og man skal ikke forstå det som en anderledes tilstand. Hvis du bringer mindfulness med ind i hverdagen, betyder det blot, at du er tilstrækkeligt nærværende til ikke udelukkende at være styret af en automatpilot, som reagerer instinktivt på stimuli," forklarer Bo Heimann.

"Du mærker noget, men inden du reagerer, stopper du op et øjeblik og ser, at der er flere mulige reaktioner på den samme stimulans, fordi du har trænet dig selv i at iagttage dine egne tanker og følelser. Så det er en bevægelse fra automatiske og ubevidste valg til nogle mere bevidste valg," siger han.

"Når man går fra den ene aktivitet efter den anden på arbejdet, er det ikke muligt at være observerende over for den indre tankestrøm på samme måde, som når man mediterer. Men det er absolut muligt at gøre det til en vane at opsøge det lille halve sekund, hvor du kan vælge, hvad der er sandt for dig, uden at du lader automatpiloten vælge først," pointerer Bo Heimann og fortsætter:

"Det er altid godt at tage sin vejrtrækning med sig rundt. Mange af os trækker vejret fra kravebenet og op. Det gør systemet spændt. Gør det til en vane at trække vejret dybt ned i maven og puste langsomt ud, før du begynder på en ny aktivitet. Gør man det tre gange, kan de fleste mærke en tydelig forskel. Man står lidt mere sikkert på jorden og kan vende opmærksomheden mere ubesværet ud."

"Det handler om at udvikle et mindset, der stopper op midt i hverdagen. Stop op, før du skriver en mail. Stop op lige før en telefonsamtale.  Stop op midt i møder. Brug bare et par sekunder ad gangen løbende igennem dagen til at mærke, hvem du er, hvor du er, og hvad du vil bringe med ind i den næste aktivitet," siger Bo Heimann.

Understøt mindfulness i arbejdskulturen

Med alle de veldokumenterede saliggørende effekter som mindfulness kan have, er det ikke underligt, at redskabet også er blevet hevet ind i virksomheder og organisationer som forebyggelse - og visse tilfælde endda brandslukning - i forhold til den bølge af stress, der har kendetegnet arbejdsmarkedet de seneste tyve år.

Bo Heimann er stærkt skeptisk over for, at mindfulness bliver gjort til en del af en generel tendens til at individualisere nogle udfordrende arbejdsvilkår, som ledelsen dermed slipper for at tage ansvar for:

"Vi har set alt for mange eksempler på, at stressende forhold på arbejdet bliver placeret på skuldrene af medarbejderne med beskeden: Hvis du er stresset, så er det dit eget problem. Arbejdsvilkårene er ledelsens ansvar, og vi bør være skeptiske, hvis humanistiske teorier, coaching og bestemt også mindfulness bliver brugt til at fralægge sig dette ansvar."

"Mindfulness handler om at tage sit ansvar på sig - ikke skubbe det fra sig. Og 4.0 versionen er erkendelsen af, at mindfulness skal foregå i kulturen og understøttes i kulturen for at blive til gavn for helheden," understreger Bo Heimann.