Nedgang for de gyldne øko-grise

Landbrug Noteringen lød på 30,79 kr. pr. kg for økologisk svinekød, da priserne toppede i 2015 og 2016. Siden er priserne faldet til 25,90 kr. Ifølge næstformanden i FRILAND A/S betyder det dog ikke, at eventyret er slut.

Økogris i mudder © Bert Wiklund, bwfoto.dk
Feature

I 2009 lå noteringen for økologisk svinekød på ca. 23 kr. pr. kg. I 2015 røg den op over 30 kr. og forgyldte økologerne. Træer og svinepriser vokser imidlertid ikke ind i himmelen - det seneste år er afregningsprisen til landmanden igen faldet til godt 25 kr.

"Meget tyder på, at vi nærmer os et nulpunkt med de nuværende priser. Den lave afregning skyldes hverken mistede markeder eller færre kunder, men derimod at udbuddet af økologisk svinekød fra andre lande er steget," siger næstformand i FRILAND Nicolaj Pedersen ved årets Svinekongres og understreger, at FRILAND forventer stigende forbrug af økologisk kød i både ind- og udland.

FRILAND A/S er et selskab under Danish Crown, der handler med kød fra frilandskoncepter og økologiske besætninger.

Nicolaj Pedersen begyndte selv som frilandsproducent. I 1999 omlagde han til økologi, og han har i dag en produktion med 830 årssøer og 230 ha jord ved Hovborg mellem Esbjerg og Kolding.

Slagtesvineproduktionen ligger i et selskab med andre landmænd og de 150 af årssøerne i et selskab med to unge landmænd.

Nicolaj Pedersen
Nicolaj Pedersen er næstformand i FRILAND
© Anette Eckholdt

Tallene bag eventyret?

Den økonomiske udvikling har de seneste år fået flere landmænd til at producere økologiske grise, og der kan være gode penge at tjene. Men hvordan ser de økonomiske nøgletal i den økologiske svineproduktion egentligt ud?

Steen Tøttrup, der er driftsøkonomikonsulent hos SAGRO, arbejder med mange svineproducenter og deres finansiering, og han efterlyser, at flere økologer bidrager med tal til Business Check.

Der er brug for, at datagrundlaget bliver bedre, så det bliver nemmere for nye producenter at vurdere forretningsmulighederne og for etablerede producenter at benchmarke sig. Der var penge i økologisk svineproduktion i 2016 og 2017, men er der også penge i det i 2018 og 2019?

Ud fra tal fra henholdsvis økologiske og konventionelle kunder, som Steen Tøttrup ligger inde med i sit daglige arbejde som rådgiver, kan han konstatere, at dækningsbidraget pr. økologisk årsso er 11.595 kr. og dermed noget højere end dækningsbidraget på 7.222 kr. for en konventionel årsso.

Både afregningspris og omkostninger er ikke overraskende højere i den økologiske produktion. Men omkostningerne er også højere, end Steen Tøttrup forventer.

"Ikke overraskende er lønomkostningerne meget højere i den økologiske produktion, og det samme gælder udgifter til vedligeholdelse af maskiner, idet de skal holdes kørende i al slags vejr. Det er imidlertid overraskende for mig, at finansieringsomkostningerne er højere i den økologiske produktion end i den konventionelle. Og så er det sværere at få finansieret en økologisk produktion, som i modsætning til den konventionelle produktion, der får kreditforeningslån, udelukkende bygger på bankgæld," forklarer Steen Tøttrup.

Steen Tøttrup
Steen Tøttrup er driftsøkonomikonsulent i SAGRO.
© Anette Eckholdt

"Også jeg er overrasket over de høje finansieringsomkostninger, men i takt med at der er så mange, der er begyndt som økologer, har der ikke været flere gamle hytter, der kunne genbruges og købes billigt. Man har også sørget for meget bedre omfangshegn, som naturligvis er godt mod vildsvin, men også vigtigt for at holde ræve ude. Men det koster, når man skal sætte en eller to kilometer hegn op," supplerer Nicolaj Pedersen.

Dækningsbidraget i de økologiske slagtesvinebesætninger i Steen Tøttrups kundedata ligger på 426 kr. pr. slagtesvin mod 145 kr. i de konventionelle. Også her er løn, vedligehold og finansieringsomkostninger en hel del højere end i den konventionelle produktion.

"I den økologiske slagtesvinestald er der stadig meget manuelt arbejde med halm ud og ind, tildeling af grovfoder, korrekt vejning af dyrene samt rengøring af udearealerne. Og i de åbne stalde er der ikke automatisk ventilation, så her skal man selv justere for vejr og vind. Derudover betyder produktionen med hele haler og større flokke også, at det er nødvendigt at være på  vagt hele tiden. Ellers kan man hurtigt tabe mange penge," siger Nicolaj Pedersen om de høje lønomkostninger i slagtesvineproduktionen.

Og at den bundne kapital i bl.a. bygninger er mere end dobbelt så høj i den økologiske slagtesvineproduktion er forventelig, når der investeres tre til fire gange så meget plads til en økologisk gris.

Behov for 30.000 flere slagtesvin om året

Ligesom konventionelle svineproducenter er Nicolaj Pedersen meget opmærksom på noteringen. Han synes, at udsvingene er store, men de skræmmer ikke. Han minder om, at man bør se på udsvingene som et gennemsnit over en femårig periode og huske på, at udsvingene generelt er meget større i den økologiske produktion - både i den ene og i den anden retning.

Han fortæller også kommende producenter, at der en stor variation i den økologiske svineproduktion hen over året, og det stiller store krav til medarbejdernes fleksibilitet. De skal møde tidligere ved fravænning af smågrise og ved fodring i varmt sommervejr. Og regn, sne og frost kan koste længere arbejdsdage.

"Vi planlægger en del af arbejdet ud fra vejrudsigten, og forskellige årstider kræver, at rutinerne ændres jævnligt, ligesom foderstyrke skal reguleres efter temperatur, vind og græsdække," oplyser Nicolaj Pedersen og understreger, at der er rigtig meget materiel, som skal vedligeholdes og holdes kørerende. Så sæt rigeligt af til det i budgettet.

"Det har kostet mig mange år at nå frem til at have en jævn produktion hen over året, men vi har en super spændende og udfordrende hverdag. Og vi bliver stolte, når folk stopper op ved vejen og nyder flokken af grise løbe rundt og boltre sig. Det giver et kick til mig," siger han.

Næstformanden i FRILAND tror på en stabil vækst i efterspørgslen efter økologisk svinekød, som er steget med 30 pct. de seneste to til tre år.

"I Europa ligger væksten på 15 pct., og i Danmark har vi omkring 10.000 økologiske søer og godt 200.000 slagtesvin om året, så der bliver brug for flere økologiske svin i Danmark - 30.000 stk.," lyder hans vurdering.

Med udsigt til øget efterspørgsel efter økologisk svinekød i Europa og mulighed for øget effektivisering i den danske økologiske produktion ser det trods voldsomt fald i noteringen ud til, at øko-grisene også bliver en god og gylden forretning i de kommende år.