Hjælper økologien frem på Sjælland

Økologi Mangel på næringsstoffer er en barriere for udviklingen af økologisk landbrugsproduktion på Sjælland. Biomasse fra biogasanlæg kan være vejen frem for økologien, lyder det fra Hans Bach-Lauritsen, den nye økologichef i Østdansk Landboforening.

Rapsmark økologi © Colourbox
Nyhed

For den dygtige landmand er der bedre økonomi i at producere økologiske produkter end i konventionelt landbrug. Derfor er der stor interesse for at omlægge til økologi hos mange landmænd. Men på Sjælland er det lidt af en opgave, især fordi der mangler husdyr og dermed næringsstoffer til de økologiske marker.

"Jeg har mødt mange landmænd, der er interesserede i at skifte over til økologisk produktion. De fleste fordi der er bedre økonomi i det, men nogle af dem vil også omlægge af hensyn til jorden og klimaet," fortæller Hans Bach-Lauritsen, der siden 1. maj har været ansat som økologichef i Østdansk Landboforening.

JA Aktuelt mødes på Solrød Biogas med Hans Bach-Lauritsen og planteavlskonsulent Thomas Laugesen. Biogasanlægget syd for København repræsenterer en mulig løsning på udfordringerne for økologien på Sjælland, og det er grunden til, at vi er lige præcis dér. Østdansk Landboforening har nemlig besluttet at sætte fokus på økologirådgivning med ansættelsen af Hans Bach-Lauritsen. Først og fremmest hjælper han konventionelle landmænd med at finde ud af, om det vil være godt for dem at omstille til økologi.

I år har Østdansk Landboforening hjulpet ti landmænd med at få gennemført et omlægningstjek, og flere er på vej i den nærmeste fremtid.

"Lige nu har vi tre til fire landmænd, der ser ud til at lægge deres produktion om, men der er rigtig mange, som taler om det. Interessen er rigtig stor," fastslår økologichefen.

Sjælland mangler husdyr og gødning

Den største barriere er, at Sjælland har relativt få husdyr sammenlignet med Jylland. Økologiske landmænd har lov til at anvende en vis mængde husdyrgødning fra konventionelle landbrug i deres produktion, og i Jylland er husdyrtætheden en hjælp for mange økologer.

"Her på Sjælland er det et problem, at der er forholdsvis få husdyr. Det bliver en barriere, fordi det er svært for økologiske landmænd at skaffe næringsstoffer nok til deres marker. Der er nogle gødningsprodukter i pilleform, som er godkendt til økologisk produktion, men de er meget dyre, og de er kun rentable ved højværdiafgrøder," forklarer Hans Bach-Lauritsen og uddyber:

"For den enkelte økolandmand er det lidt af et puslespil at fordele næringsstofferne, så de afgrøder, der har mest behov, også får mest næring. Adgang til flere næringsstoffer ville alt andet lige gøre det nemmere for flere landmænd at omstille til økologi på Sjælland."

Det er her biogasanlæggene kommer ind i billedet, og det er derfor vi mødes med planteavlskonsulent Thomas Laugesen på Solrød Biogas.

Gødning fra biogasanlæg kan hjælpe

Biogasanlæg har nemlig et restprodukt, der er en glimrende biogødning. Dermed rummer Solrød Biogas og en række kommende biogasanlæg på Sjælland potentialet til at hjælpe de sjællandske landmænd med at øge økologiproduktionen.

"Inputtet til fx Solrød Biogas er ca. 30-40 pct. svinegylle, og hovedparten af den resterende del er organiske restprodukter fra industrien. Det vil sige, at de landmænd, der afleverer gyllen, ikke kan aftage hele biomassen fra biogasanlægget. Derfor har vi mange konventionelle planteavlere, der aftager biomasse fra Solrød Biogas," fortæller Thomas Laugesen.

Han er planteavlskonsulent i Østdansk Landboforening, men én dag om ugen er han udlånt til Solrød Biogas, hvor han hjælper med at rådgive landmænd, der er interesserede i at få afgasset biomasse fra biogasanlægget.

Thomas Laugesen anslår, at husdyrproducenterne repræsenterer ca. 2.000 ha jord, mens der er biogødning til op mod 6.500 ha jord fra Solrød Biogas.

En del af de organiske restprodukter, der tilføres Solrød Biogas, er ikke godkendt som gødning til økologisk landbrug. Det betyder, at biomassen ikke kan anvendes på økologisk landbrugsjord.

"Som det ser ud i dag, går biomassen på konventionel landbrugsjord, men det ville passe super godt i en økologisk planteavlers produktion, hvis man kunne få det godkendt til økologisk landbrugsjord," konstaterer Thomas Laugesen.

Kan ikke sættes på regneark

Både for de økologiske og de konventionelle landmænd kan der være fordele ved at få biomasse fra biogasanlæg.

"Når biomassen har været gennem biogasanlægget, er næringsstofferne lettere at optage for planterne. Generelt er der desuden mindre lugt fra biomasse fra biogasanlæg end fra ubehandlet svinegylle, og landmændene får tilført organisk materiale til jorden. Det kan især have betydning for dem, der gennem en årrække har fjernet halmen fra markerne. Det giver bedre mulighed for at dyrke og holde jorden optimalt," siger Thomas Laugesen.

Landmanden kan spare penge på indkøbet af kunstgødning. Til gengæld skal han håndtere modtagelse og udbringning af den organiske gødning. Ifølge Thomas Laugesen er  økonomien vanskelig at gøre op, for organisk gødning fra biogasanlægget kan ikke bare sættes op i et excelark og sammenlignes med kunstgødning med hensyn til økonomi og næringsværdi.

"Næringsstofferne i kunstgødning udnyttes 100 pct.. Den lovpligtige udnyttelse af organisk gødning er 50 pct., men fagligt regner vi med, at 60-80 pct. af næringsstofferne udnyttes. Det afhænger jo meget af vejret - om der kommer regn efter udbringningen, eller om der kommer en lang tør periode, som vi så det i år. Derfor kan man ikke sammenligne organisk gødning og kunstgødning før efter nogle år," fastslår han.

Hvad sker der med økonomien?

Han er dog ikke i tvivl om, at biomassen kan være en god løsning for en del landmænd, herunder også økologiske. Med aktuelle planer om adskillige biogasanlæg rundt omkring på Sjælland er der udsigt til, at det økologiske landbrug kan få adgang til flere af de eftertragtede næringsstoffer. Dermed er der også udsigt til mere vækst i det økologiske landbrug.

Så der skal nok blive masser af opgaver til Hans Bach-Lauritsen som ny økologichef i Østdansk Landboforening. Landmændene får nemlig brug for en masse rådgivning omkring økonomien:

"Lige nu er der en høj afregningspris på økologisk korn, men hvordan vil den være i fremtiden? Der er omlagt store arealer til økologi både i Danmark og i udlandet, og de fleste regner med, at de høje priser sandsynligvis ikke vil fortsætte på det nuværende niveau. I øjeblikket har de økologiske planteavlere en virkelig god økonomi, men hvis afregningspriserne falder, hvordan ser det så ud? Det er nogle af de overvejelser, der spiller ind, når de konventionelle landmænd overvejer, om de skal binde sig til fem års økologisk produktion," lyder det fra Hans Bach-Lauritsen.