Vibe
Fagligt synspunkt

DOF: Pløjefrit landbrug kan hjælpe truede fugle

Conservation Agriculture tiltaler agerlandets trængte fuglearter og kan være en vej frem for dem. Derfor støtter DOF videre udbredelse af dyrkningsformen, der indtil videre kræver brug af glyfosat for at holde ukrudt væk, skriver næstformand i Dansk Ornitologisk Forening i indlægget her.

Læs hele DOF's indlæg her

Kort nyt

Trods landbrugspakke: kvælstofudledning er ikke faldet

Landbrugspakken fra 2016 har ikke givet den ønskede reduktion i udledning af kvælstof, og det kommer den heller ikke til fremover, viser ny rapport.

Minister vil klarlægge Danmarks holdning til GMO

Der er igen kommet stort fokus på GMO, og derfor vil fødevareministeren nu undersøge holdningen til regulering af GMO-teknikker i Danmark.

Hundredvis af forslag til ny naturpakke

Efter miljøministeren i efteråret bad om hjælp til indholdet i en ny natur- og biodiversitetspakke, er der kommet knap 350 ideer ind fra naturinter...

Ny rapport: flere danske arter er truet

Den danske Rødliste er blevet opdateret, og udviklingen viser overordnet, at de danske arter er blevet mere truet de seneste 10 år.

JA Aktuelt - JA'ernes digitale fagblad

Er du ikke medlem af fagforeningen? Meld dig ind her