Lavbundsjord
Fagligt synspunkt

Jordreform kan bringe landskaber ind i fremtiden

Anvendelsen af vores landskaber er både problemet og rummer løsningen for biodiversitet, klima, vandmiljø og bæredygtig fødevareproduktion, mener initiativet Collective Impact. Men hvordan? Lavbundsjorder er en del af svaret.

Læs hele Collective Impacts indlæg her

Kort nyt

Tvivl om effekt af klimatiltag

Danmark har sandsynligvis tillagt udtag af landbrugets lavbundsjorde for stor klimaeffekt. Det er i så fald anden regnefejl omkring udtagning af la...

Ny rapport: flere danske arter er truet

Den danske Rødliste er blevet opdateret, og udviklingen viser overordnet, at de danske arter er blevet mere truet de seneste 10 år.

Græs til foder skal skåne miljøet

Der er fordele for både klima og miljø, hvis danske landmænd kan dyrke græs til proteinfoder til grise og fjerkræ. Nyt projekt skal gøre udvinding...

Regnefejl undervurderer udslip fra lavbundsjorder

Landbrugsstyrelsen har opdaget en regnefejl i en opgørelse fra Aarhus Universitet af, hvor mange ha lavbundsjorder der findes i Danmark. Dermed er...

JA Aktuelt - JA'ernes digitale fagblad

Er du ikke medlem af fagforeningen? Meld dig ind her